αγγλική μετάφραση του όρου «άμεσα εκλεγμένη Βουλή»

EL

«άμεσα εκλεγμένη Βουλή» Αγγλικά μετάφραση

EL

άμεσα εκλεγμένη Βουλή {θηλυκό}

volume_up
1. πολιτική
άμεσα εκλεγμένη Βουλή

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άμεσα εκλεγμένη Βουλή» στα αγγλικά

βουλή ουσιαστικό
English
άμεσα επίρρημα