αγγλική μετάφραση του όρου «άλμα εις ύψος»

EL

«άλμα εις ύψος» Αγγλικά μετάφραση

άλμα εις ύψος
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «άλμα εις ύψος».
Αλλα λόγια
Greek
  • άλμα εις ύψος

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .