αγγλική μετάφραση του όρου «άλατα για το μπάνιο»

EL

«άλατα για το μπάνιο» Αγγλικά μετάφραση

EL

άλατα για το μπάνιο {πάντα στον πληθυντικό αριθμό}

volume_up
άλατα για το μπάνιο
volume_up
bath salts {πληθ.αρ.}