αγγλική μετάφραση του όρου «άδεια σύμπραξης»

EL

«άδεια σύμπραξης» Αγγλικά μετάφραση

EL

άδεια σύμπραξης {θηλυκό}

volume_up
1. επιχειρήσεις
άδεια σύμπραξης

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άδεια σύμπραξης» στα αγγλικά

άδεια ουσιαστικό
άδεια μητρότητας ουσιαστικό
άδεια από τη σημαία ουσιαστικό
άδεια άνευ αποδοχών ουσιαστικό
άδεια αλιείας ουσιαστικό
άδεια για κοινωνικούς λόγους ουσιαστικό
άδεια για πολιτικούς λόγους ουσιαστικό
άδεια δόμησης ουσιαστικό
άδεια εγκυμοσύνης ουσιαστικό
άδεια εισαγωγής ουσιαστικό
άδεια εισόδου ουσιαστικό
English