αγγλική μετάφραση του όρου «άδεια πώλησης»

EL

«άδεια πώλησης» Αγγλικά μετάφραση

EL

άδεια πώλησης {θηλυκό}

volume_up
1. εμπόριο
άδεια πώλησης

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άδεια πώλησης» στα αγγλικά

άδεια ουσιαστικό
άδεια μητρότητας ουσιαστικό
άδεια από τη σημαία ουσιαστικό
άδεια άνευ αποδοχών ουσιαστικό
άδεια αλιείας ουσιαστικό
άδεια για κοινωνικούς λόγους ουσιαστικό
άδεια για πολιτικούς λόγους ουσιαστικό
άδεια δόμησης ουσιαστικό
άδεια εγκυμοσύνης ουσιαστικό
άδεια εισαγωγής ουσιαστικό
άδεια εισόδου ουσιαστικό
English