αγγλική μετάφραση του όρου «άδεια παραμονής»

EL

«άδεια παραμονής» Αγγλικά μετάφραση

EL

άδεια παραμονής {θηλυκό}

volume_up
άδεια παραμονής

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άδεια παραμονής» στα αγγλικά

άδεια ουσιαστικό
άδεια μητρότητας ουσιαστικό
δικαίωμα παραμονής ουσιαστικό
άδεια από τη σημαία ουσιαστικό
άδεια άνευ αποδοχών ουσιαστικό
άδεια αλιείας ουσιαστικό
άδεια για κοινωνικούς λόγους ουσιαστικό
άδεια για πολιτικούς λόγους ουσιαστικό
άδεια δόμησης ουσιαστικό
άδεια εγκυμοσύνης ουσιαστικό
άδεια εισαγωγής ουσιαστικό