αγγλική μετάφραση του όρου «άδεια εργασίας»

EL

«άδεια εργασίας» Αγγλικά μετάφραση

EL

άδεια εργασίας {θηλυκό}

volume_up
άδεια εργασίας

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άδεια εργασίας» στα αγγλικά

άδεια ουσιαστικό
συλλογική σύμβαση εργασίας ουσιαστικό
χώρος εργασίας ουσιαστικό
English
άδεια μητρότητας ουσιαστικό
επιφάνεια εργασίας ουσιαστικό
English
τόπος εργασίας ουσιαστικό
English
άδεια από τη σημαία ουσιαστικό
άδεια άνευ αποδοχών ουσιαστικό
άδεια αλιείας ουσιαστικό
άδεια για κοινωνικούς λόγους ουσιαστικό
άδεια για πολιτικούς λόγους ουσιαστικό