αγγλική μετάφραση του όρου «άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας»

EL

«άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας» Αγγλικά μετάφραση

EL

άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας {θηλυκό}

volume_up
1. νομική
άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας