αγγλική μετάφραση του όρου «άδεια εγκυμοσύνης»

EL

«άδεια εγκυμοσύνης» Αγγλικά μετάφραση

EL

άδεια εγκυμοσύνης {θηλυκό}

volume_up
άδεια εγκυμοσύνης (επίσης: άδεια μητρότητας)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άδεια εγκυμοσύνης» στα αγγλικά

άδεια ουσιαστικό
άδεια μητρότητας ουσιαστικό
άδεια από τη σημαία ουσιαστικό
άδεια άνευ αποδοχών ουσιαστικό
άδεια αλιείας ουσιαστικό
άδεια για κοινωνικούς λόγους ουσιαστικό
άδεια για πολιτικούς λόγους ουσιαστικό
άδεια δόμησης ουσιαστικό
άδεια εισαγωγής ουσιαστικό
άδεια εισόδου ουσιαστικό
English
άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ουσιαστικό