αγγλική μετάφραση του όρου «άδεια από τη σημαία»

EL

«άδεια από τη σημαία» Αγγλικά μετάφραση

EL

άδεια από τη σημαία {θηλυκό}

volume_up
1. στρατός
άδεια από τη σημαία