αγγλική μετάφραση του όρου «άγαμη συμβίωση»

EL

«άγαμη συμβίωση» Αγγλικά μετάφραση

άγαμη συμβίωση
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «άγαμη συμβίωση».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «άγαμη συμβίωση» στα αγγλικά

συμβίωση ουσιαστικό
English