αγγλική μετάφραση του όρου «άβυσσος»

EL

«άβυσσος» Αγγλικά μετάφραση

άβυσσος
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «άβυσσος».