τουρκική μετάφραση του όρου «herüber»

DE

«herüber» Τουρκικά μετάφραση

volume_up
herüber {επιρ.}

DE herüber
volume_up
{επίρρημα}

herüber (επίσης: ab, seit, von ... an)
volume_up
beri {επιρ.}
herüber
volume_up
bu yana {επιρ.}
herüber
volume_up
bu tarafa {επιρ.}

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «herüber»:

herüber