ρωσική μετάφραση του όρου «wunderlich»

DE

«wunderlich» Ρωσικά μετάφραση

volume_up
wunderlich {επιθ.}

DE wunderlich
volume_up
{επίθετο}

wunderlich (επίσης: merkwürdig, befremdlich, sonderbar, absonderlich)
volume_up
странный [стра́нный] {αρσ.επιθ.}
wunderlich (επίσης: komisch, sonderbar)
volume_up
чудной [чудно́й] {αρσ.επιθ.}
wunderlich (επίσης: merkwürdig, seltsam)
volume_up
мудреный [мудрёный] {αρσ.επιθ.}
wunderlich (επίσης: phantastisch)
volume_up
фантастический [фантасти́ческий] {αρσ.επιθ.}
wunderlich (επίσης: merkwürdig, seltsam)
volume_up
диковинный [дико́винный] {αρσ.επιθ.}
wunderlich (επίσης: bizarr, verwickelt, seltsam)
volume_up
причудливый [причу́дливый] {αρσ.επιθ.}
wunderlich (επίσης: verschnörkelt)
volume_up
затейливый [зате́йливый] {αρσ.επιθ.}

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «wunderlich»:

wunderlich