ρωσική μετάφραση του όρου «jedes»

DE

«jedes» Ρωσικά μετάφραση

volume_up
jedes {αντων.}
volume_up
jede {θηλ.αντων.}

DE jedes
volume_up
{αντωνυμία}

jedes
volume_up
всякое {αντων.}
jedes
volume_up
любое {αντων.}

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «jede»:

jede

Παραδείγματα χρήσης του όρου «jedes» στα ρωσικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanJedes Bild wird mit einem Zeitstempel und einem eindeutigen Dateinamen versehen.
Каждое изображение помечается датой и получает уникальное имя файла.
GermanKein mühsames Erinnern an jedes Detail Ihrer bisherigen Unterhaltungen mehr!
Больше не нужно запоминать предыдущие разговоры!
GermanJedes Modul entspricht einer Funktion in der Brosix-Anwendung.
Каждый из модулей представляет собой функцию программы Brosix.
GermanDie QuietTime Stoppleiste kann in nahezu jedes Klavier und jeden Flügel nachträglich eingebaut werden.Unabhänig
Стоп-планка QuietTime может быть установлена в дальнейшем почти в каждом фортепиано или рояле.
GermanQuietTime macht jedes Klavier zu einem Multitalent.
С помощью QuietTime каждый фортепиано станет универсалом.
GermanDie Spezifikationen beschreiben außerdem das Material, die Anschlüsse und die Verdrehungen pro Meter für jedes Paar.
В технических характеристиках также указан материал, разъемы и количество витков каждой пары на метр.
GermanDer große Vorteil des QuietTime Systems liegt darin, dass es in nahezu jedes Klavier und jeden Flügel nachträglich eingebaut werden kann.
Вы можете в дальнейшем оснастить системой QuietTime едва ли не все инструменты.
GermanDieser Prozess wird einer starken Verschlüsselung unterzogen, um jedes Risiko für die Vertraulichkeit Ihrer Daten auszuschließen.
Этот процесс проходит через стойкое шифрование, поэтому отсутствуют угрозы для конфиденциальности данных.

Αλλα λόγια