πολωνική μετάφραση του όρου «nein»

DE

«nein» Πολωνικά μετάφραση

volume_up
nein {μορ.}
PL
volume_up
Nein, danke. [παράδειγμα]
volume_up
oh nein {επιφ.}
PL
DE

nein {μόριο}

volume_up
nein (επίσης: ne, nee, nicht)
Nein, nein, nein, das ist nicht Kahlschlag, das ist -- er benutzt eine Handsäge!
Cóż, nie możesz zrobić wycinki z... ~~~ Tak, możesz zrobić wycinkę...
Nein nein. Wir teilen Nadeln, weil wir nicht ins Gefängnis kommen wollen."
Nie - dzielimy się igłami, bo nie chcemy iść do więzienia."
(Lachen) "Nein, nein, wirklich, ich bin so busy mit den Sternen.
(Śmiech) "Nie, nie, naprawdę, jestem tak strasznie zajęta gwiazdami.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «nein» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GermanKlicken Sie auf Abbrechen und anschließend auf Nein, um Ihre Änderungen zu verwerfen.
Aby anulować zmiany, kliknij przycisk Anuluj, a następnie kliknij przycisk Nie.
GermanAber sie waren klug genug gewesen, "Nein" zu sagen. ~~~ Also bekam er sie nicht.
A oni mieli wystarczająco zdrowego rozsądku i odpowiedzieli "nie", więc ich nie dostał.
German(Gelächter) Nein, nicht, weil ich ein selbstgerechter Genießer und Gutmensch bin.
(Śmiech) Nie, nie dlatego, że jestem takim porządnym chłopczykiem od dobrego jedzenia.
GermanWisst ihr, als Chris mich fragte, ob ich bei TED vortrage, sagte ich: nein.
Gdy Chris próbował namówić mnie, bym przemówił na tej konferencji, odmówiłem.
German(Lachen) Nein, sie waren wirklich große Streber, und sie verstanden nicht viel von Kunst.
(Śmiech) Nie, naprawdę byli takimi świrami i nie znali się za bardzo na sztuce.
GermanUnd ich erwähnte dies ihm gegenüber und er antwortete: „Nein, das ist wirklich wahr.
Powiedziałam mu o swoich przemyśleniach a on na to, "Właściwie to prawda.
GermanNein, nein, nein, das ist nicht Kahlschlag, das ist -- er benutzt eine Handsäge!
Cóż, nie możesz zrobić wycinki z... ~~~ Tak, możesz zrobić wycinkę...
GermanNein, das Überprüfen von Zertifikaten kann in Internet Explorer nicht deaktiviert werden.
Nie, w programie Internet Explorer nie można wyłączyć sprawdzania certyfikatu.
GermanAber dann erkannte ich, "Nein, genau das sollen wir für die Gräser tun.
Ale uzmysłowiłem sobie: Nie, to jest dokładnie to, czego trawa o nas oczekuje.
GermanVerteidiger der Homoehen sagen nein, die Zeugung ist nicht der einzige Zweck der Ehe.
Obrońcy małżeństw homoseksulanych mówią: prokreacja nie jest jedynym celem małżeństwa.
GermanNein, ein Terminalserver-Lizenzserver ist für Remotedesktop nicht erforderlich.
Nie, serwer licencji serwera terminali nie jest wymagany do korzystania z pulpitu zdalnego.
GermanSie denken: „Nein, es kann keine naturalistische Erklärung von Bewusstsein geben
Sądzą, że nie może istnieć naturalistyczne wytłumaczenie świadomości.
GermanNein.
Wyświetlanie i zmienianie systemów klasyfikacji wykorzystywanych przez klasyfikatora treści.
German." ~~~ "Nein, nein.
GermanHier ist eine Gemeinschaft die zusammenkam und "Nein" zum Warten sagten.
Oto grupa ludzi, którzy zebrali się razem i postanowili dłużej nie czekać.
GermanNein, es sind Fussläfige Taschen, auf dem Gelände der unternutzten Grundstücke.
Nie, tworzy się małe enklawy przyjazne dla pieszych w miejscach słabo prosperujących budynków.
German(Gelächter) Und nein, er hat den Fisch nicht gekocht und er ist kein Koch.
(Śmiech) I nie, nie przyrządził wcale tej ryby. ~~~ Nie jest kucharzem.
GermanNein, obwohl dies verwirrend sein kann, weil sie gelegentlich denselben Namen haben.
Nie, chociaż czasem można je pomylić, ponieważ mają takie same nazwy.
German.- ~~~ Nein, das ist nicht leben – das ist existieren.
Mnóstwo ludzi mawia: "Ja żyję!" Nie, ty nie żyjesz - ty tylko egzystujesz.
GermanNein, die in der Sidebar angezeigten Minianwendungen haben eine feste Größe.

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «nein»:

nein