πολωνική μετάφραση του όρου «IU»

DE

«IU» Πολωνικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «IU» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanNach Rekonstitution enthält eine Patrone 5 mg Somatropin (entspricht 15 IU) pro ml.
Po odtworzeniu roztworu jeden wkład zawiera 5 mg somatropiny (co odpowiada 15 j. m.) na ml.
GermanEine Patrone enthält 5,0 mg (entspricht 15 IU) Somatotropin in 1,5 ml.
Jeden wkład zawiera 5, 0 mg somatropiny (co odpowiada 15 j. m.) somatropiny w 1, 5 ml.
GermanEine Patrone enthält 10,0 mg (entspricht 30 IU) Somatropin in 1,5 ml.
Jeden wkład zawiera 10, 0 mg (co odpowiada 30 j. m.) somatropiny w 1, 5 ml.
GermanAlle Frauen erhielten als Nahrungszusätze Calcium (400-500 mg) und Vitamin D (400 IU).
Wszystkie kobiety otrzymywały suplementację wapnia (400- 500 mg) i witaminy D (400 j. m.).
GermanEine Patrone enthält 1,5 ml entsprechend 10 mg Somatropin (30 IU).
Jeden wkład zawiera 1, 5 ml co odpowiada 10 mg somatropiny (30 j. m.).
GermanDie Patienten erhielten einmal pro Woche entweder Fosavance 70 mg/2 800 IU oder Alendronat allein.
Pacjenci otrzymywali preparat Fosavance 70 mg/ 2 800 IU albo alendronian raz w tygodniu.
GermanMonotard ist in Stärken von 40 oder 100 IU in Form von Durchstechflaschen erhältlich.
GermanEine Patrone enthält 1,5 ml entsprechend 5 mg Somatropin (15 IU).
Jeden wkład zawiera 1, 5 ml co odpowiada 5 mg somatropiny (15 j. m.).
GermanUltratard ist in Stärken von 40 oder 100 IU in Form von Durchstechflaschen erhältlich.
GermanNach Rekonstitution enthält 1 Durchstechflasche 1,3 mg Somatropin* (entspricht 4 IU) pro ml.
Po odtworzeniu jedna fiolka roztworu zawiera 1, 3 mg somatropiny * (co odpowiada 4 j. m.) na ml.
GermanNach Rekonstitution enthält eine Durchstechflasche 1,3 mg Somatropin (entspricht 4 IU) pro ml.
Po odtworzeniu roztworu jedna fiolka zawiera 1, 3 mg somatropiny (co odpowiada 4 j. m.) na ml.
GermanNach Rekonstitution enthält eine Durchstechflasche 5 mg Somatropin* (entspricht 15 IU) pro ml.
Po odtworzeniu jedna fiolka roztworu zawiera 5 mg somatropiny * (co odpowiada 15 j. m.) w mililitrze.
Germanmg Natriumalendronat-Trihydrat und 5 600 IU Colecalciferol).
GermanFosavance 70 mg/5 600 IU wird bei Patienten angewendet, die keine Vitamin-D-Präparate einnehmen.
Preparat Fosavance 70 mg/ 5 600 IU należy stosować u pacjentek, które nie przyjmują preparatów witaminy D.
GermanNach Auflösung mit 1 ml Lösungsmittel enthält eine Patrone 5,0 mg (entspricht 15 IU) Somatropin.
Jeden wkład zawiera 5 mg (co odpowiada 15 j. m.) somatropiny po odtworzeniu roztworu z 1 ml rozpuszczalnika.
Germanmg Natriumalendronat-Trihydrat und 2 800 internationale Einheiten [ IU ] Colecalciferol; rechteckig:
mg alendronianu sodu trójwodnego i 2 800 jednostek międzynarodowych [ IU ] cholekalcyferolu; prostokątnych:
GermanNach Auflösung mit 1 ml Lösungsmittel enthält eine Durchstechflasche 1,3 mg (entspricht 4 IU) Somatropin.
Jedna fiolka zawiera 1, 3 mg (co odpowiada 4 j. m.) somatropiny po odtworzeniu z 1 ml rozpuszczalnika.
GermanHellrote, bikonvexe, ovale Tablette mit dem Aufdruck „ IU“ auf der einen und „ NVR“ auf der anderen Seite.
Jasnoczerwona, dwuwypukła, owalna tabletka z oznaczeniem „ IU ” po jednej stronie i „ NVR ” po drugiej stronie.
GermanEine Anti- HBs-Antikörperkonzentration ≥ 10 mIU/ml korreliert mit einem Schutz vor einer HBV-Erkrankung.
Poziom przeciwciał anty- HBs ≥ 10 mj. m. / ml koreluje z ochroną przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B.
GermanSomatropin 1,3 mg (4 IU)/ml in einer Durchstechflasche.

Αλλα λόγια

German
  • IU

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.