πολωνική μετάφραση του όρου «innerhalb von 6 Stunden»

DE

«innerhalb von 6 Stunden» Πολωνικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «innerhalb von 6 Stunden».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «innerhalb von 6 Stunden» στα πολωνικά

innerhalb επίρρημα
von μετοχή
Polish
Stunden ουσιαστικό
Polish
Stunde ουσιαστικό
stehen ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «innerhalb von 6 Stunden» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanFalls der Impfstoff nicht innerhalb von 6 Stunden verabreicht wird, ist er zu verwerfen.
Jeśli nie zostanie podana w ciągu 6 godzin, szczepionkę należy wyrzucić.
GermanNach dem Auflösen muss das Arzneimittel innerhalb von 6 Stunden verwendet werden.
GermanQUADRAMET muss innerhalb von 6 Stunden nach dem Auftauen verwendet werden.
GermanWenn das Pulver zubereitet ist, muss es innerhalb von 6 Stunden eingenommen werden.
GermanMetalyse wird innerhalb von 6 Stunden nach Symptombeginn eines Herzinfarkts angewendet.
Preparat Metalyse stosuje się w przeciągu 6 godzin od czasu wystąpienia pierwszych objawów ataku serca.
GermanNach dem ersten Öffnen sofort verabreichen oder innerhalb von 6 Stunden bei Lagerung im Kühlschrank
Zużyć bezpośrednio po pierwszym otwarciu lub w ciągu 6 godzin pod warunkiem przechowywania w lodówce.
GermanEnbrel-Lösung, die nicht innerhalb von 6 Stunden verwendet wurde, muss sorgfältig entsorgt werden.
Należy pamiętać o potrzebie zniszczenia roztworu leku, który nie został wykorzystany w ciągu 6 godzin od przygotowania.
GermanInnerhalb von 6 Stunden nach dem Auftauen verwenden
GermanNach Rekonstitution muss das Arzneimittel im Kühlschrank (2°C − 8°C) aufbewahrt und innerhalb von 6 Stunden verwendet werden.
Po odtworzeniu, produkt musi być przechowywany w lodówce (2°C – 8°C) i musi być użyty w ciągu 6 godzin.
GermanDie Behandlung mit Savene musste innerhalb von 6 Stunden nach dem Vorfall begonnen werden und wurde nach 24 und 48 Stunden wiederholt.
Leczenie preparatem Savene należało rozpocząć w ciągu 6 godz. od zdarzenia, a następnie powtórzyć po 24 i 48 godzinach.
GermanDas mit diesen Nahrungsmitteln vermischte VIRACEPT Pulver sollte innerhalb von 6 Stunden verbraucht werden.
Zaleca się, aby lek VIRACEPT proszek do podawania doustnego, sporządzony w ten sposób został przyjęty przez pacjenta w czasie sześciu godzin od przygotowania.
GermanWenn Sie die Einnahme von PREZISTA vergessen haben Wenn Sie dies innerhalb von 6 Stunden bemerken, müssen Sie die Tabletten sofort einnehmen.
Pominięcie zastosowania leku PREZISTA Jeśli pominięcie dawki zostanie zauważone w ciągu 6 godzin, należy niezwłocznie przyjąć zapomniane tabletki.
GermanWenn Sie die Einnahme von PREZISTA vergessen haben Wenn Sie dies innerhalb von 6 Stunden bemerken, müssen Sie die vergessene Dosis sofort einnehmen.
Pominięcie zastosowania leku PREZISTA Jeśli pominięcie dawki zostanie zauważone w ciągu 6 godzin, należy niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę leku.
GermanDas mit diesen Nahrungsmitteln vermischte VIRACEPT 50 mg/g Pulver zum Einnehmen sollte innerhalb von 6 Stunden verbraucht werden.
Zaleca się, aby lek VIRACEPT 50 mg/ g proszek do podawania doustnego sporządzony w ten sposób został przyjęty przez pacjenta w czasie sześciu godzin od przygotowania.
GermanDas mit diesen Nahrungsmitteln vermischte VIRACEPT 50 mg/g Pulver zum Einnehmen sollte innerhalb von 6 Stunden verbraucht werden.
Zaleca się, aby preparat VIRACEPT 50 mg/ g proszek do podawania doustnego, sporządzony w ten sposób został przyjęty przez pacjenta w ciągu sześciu godzin od przygotowania.
German% durch glomeruläre Filtration bzw. tubuläre Sekretion innerhalb von 24 Stunden, wobei der Großteil innerhalb von 6 Stunden ausgeschieden wird; im Harn werden hohe Konzentrationen erreicht.
kanalików nerkowych w ciągu 24 godzin, przy czym większość jest wydzielana w ciągu 6 godzin; w moczu osiągane są wysokie stężenia.
GermanSie dürfen die nuklearmedizinische Abteilung nach einer Kontrollmessung der Strahlendosis verlassen (im Allgemeinen innerhalb von 6 Stunden nach der Injektion von QUADRAMET).
Pacjent będzie mógł opuścić oddział medycyny nuklearnej po przeprowadzeniu kontroli dozymetrycznej (na ogół w ciągu 6 godzin po wstrzyknięciu leku QUADRAMET).

Αλλα λόγια

German
  • innerhalb von 6 Stunden

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.