πολωνική μετάφραση του όρου «folgen aus»

DE

«folgen aus» Πολωνικά μετάφραση

DE

folgen aus {ρήμα}

volume_up

Παραδείγματα χρήσης του όρου «folgen aus» στα πολωνικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GermanWählen Sie Textbearbeitung folgen aus, um die Eingabe zu sehen.
GermanWählen Sie Mauscursor folgen aus, um eine vergrößerte Version dessen anzuzeigen, auf das die Maus zeigt.
Aby zobaczyć powiększoną wersję obszaru wskazywanego przez mysz, wybierz opcję Śledź kursor myszy.
GermanWählen Sie die gewünschte Anzeigeauflösung aus und folgen Sie dann je nach Bedarf den weiteren Anweisungen.
Wybierz odpowiednią rozdzielczość wyświetlania, a następnie w razie potrzeby dokończ wykonywanie instrukcji.
GermanSie folgen aus der grundlegenden Theorie.
GermanWählen Sie in der Liste Überprüfungsmethode die Option Meta-Tag aus und folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Bildschirm.
Wybierz opcję Metatag z listy Metoda weryfikacji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
GermanWählen Sie Tastaturfokus folgen aus, um den Bereich anzuzeigen, in dem sich der Zeiger bewegt, wenn Sie die TAB-Taste oder die Pfeiltasten drücken.
Aby zobaczyć obszar, do którego przechodzi wskaźnik po naciśnięciu klawisza TAB lub klawiszy strzałek, wybierz opcję Śledź klawiaturę.
GermanWählen Sie im Druckerinstallations-Assistenten die Option Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen aus, und folgen Sie dann den Schritten im Assistenten.
W Kreatorze dodawania drukarki zaznacz opcję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «folgen aus» στα πολωνικά

aus μετοχή
Polish
folgen ρήμα
von mir aus
von mir aus επιφώνημα
gewinnen aus ρήμα
kommen aus ρήμα
folgern aus ρήμα
werden aus ρήμα
eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus
folgen Sie mir bitte