πολωνική μετάφραση του όρου «Bezirksstaatsanwaltschaft»

DE

«Bezirksstaatsanwaltschaft» Πολωνικά μετάφραση

Bezirksstaatsanwaltschaft
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «Bezirksstaatsanwaltschaft».