πολωνική μετάφραση του όρου «bezirksstaatsanwaltschaft»

DE

«bezirksstaatsanwaltschaft» Πολωνικά μετάφραση

bezirksstaatsanwaltschaft
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «bezirksstaatsanwaltschaft».