ιταλική μετάφραση του όρου «jemandem aus der Seele sprechen»

DE

«jemandem aus der Seele sprechen» Ιταλικά μετάφραση

DE jemandem aus der Seele sprechen
volume_up
[παράδειγμα]

jemandem aus der Seele sprechen

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «jemandem aus der Seele sprechen» στα ιταλικά

jemand αντωνυμία
Italian
jemand
Italian
aus επίθετο
aus επίρρημα
aus μετοχή
der επίθετο
Italian
der άρθρο
Italian
der αντωνυμία
Italian
Seele ουσιαστικό
Italian
Sprechen ουσιαστικό
Italian
sprechen ρήμα