ιταλική μετάφραση του όρου «ein wenig»

DE

«ein wenig» Ιταλικά μετάφραση

IT
volume_up
noch ein wenig [παράδειγμα]
DE

ein wenig {επίθετο}

volume_up
ein wenig (επίσης: einige, etwas)
volume_up
alcuno {αρσ.επιθ.}
Sind nicht auch Sie der Auffassung, daß einige von Ihnen, nicht alle - ein wenig anmaßend werden?
Non pensa che alcuni di essi - non tutti - stiano diventando troppo presuntuosi?
Sie werden mir, denke ich, trotzdem gestatten, noch ein wenig über diese Frage philosophieren.
Sono certa che mi permetterà alcune divagazioni filosofiche sul tema.
Die gläserne Wand mag zwar ein wenig durchlässiger geworden sein, aber sie existiert noch immer.
Sono stati compiuti alcuni passi avanti, ma resta ancora molto da fare.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ein wenig» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GermanEs scheint uns, als würden die Fragen ein wenig aus dem Vakuum heraus behandelt.
L'impressione è che affrontiamo questi temi in maniera alquanto inconsistente.
GermanWir senken diese Zölle dann wieder ein wenig durch die Gewährung von Nachlässen.
Noi alleggeriamo in parte tale pressione applicando degli sconti sui prelievi.
GermanZudem brauchen wir ein wenig Glück mit der Agenda, und ich meine, das haben wir.
Abbiamo bisogno anche di un po’ di fortuna con il programma e ritengo che l’ avremo.
GermanIn der soeben geführten Aussprache haben wir die drei Elemente ein wenig vermischt.
Nella discussione appena conclusa abbiamo mescolato un po'questi tre elementi.
GermanIch weiß, das ist ein wenig verwirrend, aber die ganze Richtlinie ist verwirrend!
So che questo può dare adito a confusioni, ma è l'intera direttiva ad essere confusa!
GermanIch hoffe, dass unser Beitrag in Ihren Augen lohnend und ein wenig nutzbringend war.
Spero, signor Commissario, che il nostro contributo sia stato gratificante e utile.
GermanHerr amtierender Ratspräsident, ich möchte noch ein wenig konkreter werden.
Signor Presidente in carica del Consiglio, vorrei entrare più nello specifico.
GermanDie übrigen halten wir für schwer realisierbar oder sogar ein wenig unangebracht.
Gli altri paiono di difficile realizzazione, finanche un poco fuori luogo.
GermanMeine Damen und Herren, halten wir uns ein wenig vor Augen, wo unsere Grenzen liegen.
Onorevoli parlamentari, dobbiamo essere consapevoli dei limiti che ci sono imposti.
GermanWir haben uns ein wenig vom Punkt " Genehmigung des Protokolls " entfernt.
Siamo usciti un po'fuori dal contesto dell'approvazione del processo verbale.
GermanDer Verkehrsausschuß hat diese Bestimmung noch ein wenig schärfer gefaßt.
La commissione per i trasporti ha inasprito ancora leggermente questa disposizione.
GermanHoffentlich trägt dies dazu bei, das Mißtrauen der Öffentlichkeit ein wenig abzubauen.
Forse ciò contribuirà a dissipare un po'della sfiducia che oggi ci circonda.
GermanIch möchte im folgenden noch ein wenig auf meine Heimatregion eingehen.
Permettetemi ora di dedicare qualche parola alla zona della quale sono originario.
GermanEs mag ein wenig erstaunlich anmuten, dass dies als richtig erachtet wurde.
Si potrebbe provare un certo stupore per il fatto che sia stato considerato in regola.
GermanDennoch meine ich, wir dürfen uns heute selbst ein wenig auf die Schulter klopfen.
GermanSind Sie nicht ein wenig besorgt darüber, dass sie noch keinen Vorsitzenden hat?
GermanDas geht, offen gestanden, für meinen Geschmack ein wenig zu schnell.
In tutta onestà, questa è una risposta un po’ troppo sbrigativa per i miei gusti.
GermanIch denke darüber manchmal ein wenig anders, aber wir können uns auch darüber unterhalten.
Io sono talvolta di avviso un pò diverso al riguardo, ma se ne può anche discutere.
GermanDarüber hinaus müssen wir anfangen, ein wenig mit dem Blick in die Zukunft zu denken.
GermanBei der Finanzierung hat sich die Kommission ein wenig knauserig gezeigt.
Quanto agli aspetti finanziari, la Commissione è stata un po'parsimoniosa.

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «ein wenig»:

ein wenig

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «ein wenig» στα ιταλικά

wenig επίθετο
wenig επίρρημα
Italian
ein αντωνυμία
ein άρθρο
Italian
ein επίθετο
Italian
ein Tor erzielen ρήμα
Italian
ein Loch machen ρήμα
Italian
ein Diplom erteilen ρήμα
Italian
ein Foto machen ρήμα
ein Amt bekleiden ρήμα
ein Kind bekommen ρήμα
ein Protokoll aufnehmen ρήμα
ein Alibi beibringen ρήμα