ιταλική μετάφραση του όρου «dewy eyed»

DE

«dewy eyed» Ιταλικά μετάφραση

dewy eyed
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «dewy eyed».

Αλλα λόγια