ιταλική μετάφραση του όρου «Dewy eyed»

DE

«Dewy eyed» Ιταλικά μετάφραση

Dewy eyed
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «Dewy eyed».
Αλλα λόγια