ιταλική μετάφραση του όρου «beeilen»

DE

«beeilen» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
sich beeilen {αυτοπ.ρ.}

DE beeilen
volume_up
[beeilend|beeilt] {ρήμα}

beeilen

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «beeilen»:

beeilen

Παραδείγματα χρήσης του όρου «beeilen» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanDa die Ratifizierung sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, müssen wir uns also beeilen.
Quindi, siccome i tempi di ratifica sono molto lunghi, abbiamo tempi stretti.
GermanWir müssen uns also beeilen und sollten den zweiten Wahlgang sofort durchführen.
GermanDaher, Herr Präsident, eine letzte Bitte: Beeilen wir uns damit!
Perciò, signor Presidente, mi permetto di rivolgere un'ultima preghiera: sbrighiamoci!
GermanWir sollten uns beeilen und diese Angelegenheit zum Abschluß bringen.
GermanWir müssen uns beeilen und dürfen nicht noch monatelang weiterdiskutieren.
GermanRat und Kommission scheinen sich nicht sehr zu beeilen.
Il Consiglio e la Commissione europea non sembrano aver fatto molta strada.
GermanLassen Sie uns die Dinge nicht vermischen, sonst erfahren wir am Ende, so sehr wir uns auch beeilen, gar nichts.
Non mescoliamo le cose perché alla fine, con tutta la nostra fretta, non ne capiremo più niente.
GermanDeshalb müssen wir uns bei den Vorbereitungen beeilen.
GermanWir leisten sie nicht, weil andere meinen, wir sollten uns beeilen und tun, was sie für richtig halten.
Non facciamo questo lavoro perché altri pensano che dovremmo agire più velocemente e fare quello che loro vogliono che noi facciamo.
GermanBitte beeilen Sie sich ein wenig.
GermanBitte, wir müssen uns beeilen.
GermanAber schon wenige Monate später beeilen sich bestimmte Kreise, die Bedrohung zu relativieren und Europa von den USA abzugrenzen.
Ma già ora, solo pochi mesi dopo, ci sono gruppi e ambienti che hanno difficoltà a relativizzare le minacce, a distinguere tra Europa e Stati Uniti.
GermanRat und Kommission legten uns damals jedoch nahe, uns unbedingt zu beeilen, da mit der Münzproduktion sofort begonnen werden sollte.
Tuttavia il Consiglio e la Commissione ci hanno raccomandato di accelerare i tempi poiché le operazioni di conio sarebbero iniziate molto presto.
GermanWenn wir über die Kosten reden, beeilen Sie sich alle, um deutlich zu machen, daß Sie zu viel zahlen, zu wenig bekommen, mehr haben müssen!
Quando parliamo di costi, vi precipitate tutti a dichiarare che state già pagando troppo, che ricavate troppo poco, e che dovreste ricevere di più.
GermanWenn wir uns mit Aktionsplänen nicht beeilen, wird es sehr schwierig sein, die Artenvielfalt zu erhalten, das Leben so zu erhalten, wie wir es möchten.
Se non agiamo rapidamente nell'elaborazione di piani d'azione, sarà molto difficile mantenere la biodiversità, mantenere la vita come tutti noi auspichiamo.
GermanWir sollten uns beeilen und sogar sehr beeilen, damit sie angenommen werden können und wir endlich die Verordnung zur Menschenrechtspolitik in Händen haben.
Abbiamo interesse a procedere rapidamente, molto rapidamente, affinché possano essere approvate e sia finalmente possibile disporre di un regolamento sui diritti dell'uomo.
GermanWir sollten uns beeilen, wie diese gerade entstehenden Demokratien, um dieses von uns so häufig beklagte Demokratiedefizit zumindest ein wenig abzubauen!
Non esitiamo ad accelerare il passo, come queste democrazie emergenti, al fine di attenuare, non fosse che di poco, questo deficit democratico che siamo tutti così pronti a denunciare!