ιταλική μετάφραση του όρου «aufrecht»

DE

«aufrecht» Ιταλικά μετάφραση

volume_up
aufrecht {επιθ.}
IT

DE aufrecht
volume_up
{επίθετο}

aufrecht (επίσης: gerade, recht, geradeaus)
volume_up
diritto {επιθ.}
Wir erwarten, dass dieses Embargo aufrecht bleibt und nicht Wirtschaftsinteressen zu Lasten der Menschenrechtslage in den Vordergrund gerückt werden.
Ci attendiamo che l’ sia mantenuto e riaffermiamo che l’ interesse economico non si deve anteporre ai diritti umani.
Zweitens haben die Mitgliedstaaten das Recht, auch Mittel dazu zu geben, wenn solche Leistungen anders nicht aufrecht erhalten werden können.
Secondo: gli Stati membri hanno il diritto di fornire anche i mezzi necessari a tal fine nel caso in cui tali prestazioni non possano essere salvaguardate diversamente.
Es muss Schluss sein mit dem Mythos, dass wir Kubaner ohne Rechte leben müssen, um die Unabhängigkeit und Souveränität unseres Landes aufrecht zu erhalten.
Dobbiamo porre fine al mito secondo cui noi cubani dobbiamo vivere senza diritti per sostenere l'indipendenza e la sovranità del nostro paese.

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «aufrecht»:

aufrecht

Παραδείγματα χρήσης του όρου «aufrecht» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanDie Drohung der NATO mit den Luftschlägen muß glaubhaft aufrecht erhalten werden.
Si deve mantenere credibile la minaccia di attacchi aerei da parte della NATO.
GermanDie Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit müssen aufrecht erhalten werden.
Le libertà di riunione, di parola e di stampa devono essere salvaguardate.
GermanDer grobe Machtmissbrauch steht der Entwicklung im Wege und hält die Armut aufrecht.
Il grave abuso di potere ostacola lo sviluppo e preserva lo stato di povertà.
GermanDer Handel mit diesen Waffen erhält auch Phänomene wie zum Beispiel Kindersoldaten aufrecht.
Il commercio di questo tipo di armi contribuisce al fenomeno dei soldati bambini.
GermanHalten Sie Ihre Befürwortung des Opt-out aufrecht, oder haben Sie Alternativlösungen?
Manterrà la sua posizione a favore dell’ o ha soluzioni alternative?
GermanDer Rat hält seine Forderung an Kuba, alle politischen Gefangenen freizulassen, weiterhin aufrecht.
Il Consiglio continua a chiedere la liberazione di tutti i detenuti politici a Cuba.
GermanDieses eine Prozent sorgt dafür, dass wir die Möglichkeiten für dieses BIP aufrecht erhalten können.
Questo 1 per cento ci garantisce di mantenere le possibilità di detto PNL.
GermanDeshalb sind wir der Auffassung, dass eine Positivliste in dieser Form aufrecht erhalten bleibt.
Riteniamo pertanto che questa forma di elenco positivo sopravviverà.
GermanDas, was Herr Aigner über Jahre aufrecht erhalten hat, hat Frau Lulling noch einmal vorgetragen.
Ciò che l'onorevole Aigner ha ripetuto per anni è stato ribadito qui dalla onorevole Lulling.
GermanWir müssen jene Änderungsanträge aufrecht erhalten und unterstützen, in denen dieser Vorschlag enthalten ist.
Dobbiamo mantenere e appoggiare quegli emendamenti che vanno in questa direzione.
GermanEs ist nicht möglich, einen Verhandlungsprozess über einen Zeitraum von 20 Jahren aufrecht zu halten.
Non si può portare avanti un processo di negoziazione per vent’ anni.
GermanWird dieser Antrag für die gegenwärtige Sitzungsperiode aufrecht erhalten?
GermanIch glaube, dieser politische Druck muß weiterhin aufrecht erhalten werden.
GermanDer erste Teil des Änderungsantrags, auf den sich der Herr Kommissar bezog, wird aufrecht erhalten.
GermanAllerdings werden wir die Unschuldvermutung solange aufrecht halten, bis das Gegenteil zweifelsfrei bewiesen ist.
Ciascuno però beneficerà della presunzione d’ innocenza fino a prova contraria.
GermanDennoch geht die Entwicklung in die richtige Richtung, weshalb der Kompromiss aufrecht erhalten werden muss.
Si sta comunque procedendo nella direzione giusta, quindi il compromesso deve essere mantenuto.
GermanOder Herr Dell'Alba hält seinen Änderungsantrag in der jetzigen Form aufrecht, und ich stelle ihn als solchen zur Abstimmung.
Oppure accetta di porre in votazione l'emendamento nella sua versione originale.
GermanWir erhalten jedoch selbstverständlich den zweiten Einspruch aufrecht.
GermanWenn jedoch der Beschluss gefasst worden ist, gibt es keinen Anlass mehr, die Geheimhaltung aufrecht zu erhalten.
Quando però la decisione è stata presa, non vi è più alcun motivo di mantenere la segretezza.
GermanZweitens möchte ich fragen, ob dieser zweite Entschließungsantrag aufrecht erhalten wird oder ob er zurückgezogen wurde.
Secondo: vorrei sapere se la seconda proposta di risoluzione rimane o è stata ritirata?