ισπανική μετάφραση του όρου «mit sich»

DE

«mit sich» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
mit sich {επιθ.}
ES
volume_up
mit sich bringen {αυτοπ.ρ.}
volume_up
mit sich führen {αυτοπ.ρ.}
ES
DE

mit sich {επίθετο}

volume_up
mit sich
volume_up
consigo {αρσ.επιθ.}
Wird das neue System Rechtsunsicherheit für die Händler mit sich bringen?
¿Traerá consigo el nuevo sistema inseguridad jurídica para los distribuidores?
Aber Rechte und Befugnisse bringen sich ergänzende Verantwortungen mit sich.
Pero, naturalmente, los derechos y la potestad traen consigo responsabilidades equiparables.
Newton selbst sagte dazu: "Die Natur ist sehr konsonant und konform mit sich selbst."
Aquí tenemos lo que dijo el mismo Newton: "La Naturaleza es muy consonante y conforme consigo misma".

Παραδείγματα χρήσης του όρου «mit sich» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GermanIn Ihrem Programm setzen Sie sich mit vielen grundsätzlichen Fragen auseinander.
En su programa, usted reflexiona sobre cuestiones de principios muy importantes.
GermanWeil er daran glaubte, dass Mobilität Freiheit und Fortschritt mit sich bringt.
GermanNach dem Treffen mit Jelzin hat sich Milosevic zu Verhandlungen bereiterklärt.
Después de la reunión con Yeltsin, Milosevic se ha mostrado dispuesto a negociar.
GermanBekanntlich wird die Erweiterung tief greifende Veränderungen mit sich bringen.
Como todos sabemos, estos profundos cambios vienen dictados por la ampliación.
GermanDas Parlament hat sich mit großer Mühe in den letzten Wochen auf den Rat zubewegt.
Los movimientos por parte del Consejo han sido mínimos hasta el último momento.
GermanDas Berichtigungsschreiben wird sich auch mit anderen Dingen befassen müssen.
Ahora bien, la carta rectificativa tendrá que tratar también de otras cuestiones.
GermanHier ist wirklich ein Bereich, mit dem sich die Union vordringlich befassen muß.
Aquí tenemos realmente un terreno en el que la Unión debe intervenir en gran medida.
GermanHier zeigt sich doch - mit Verlaub gesagt - eine gewisse EuroSelbstgefälligkeit.
De aquí se desprende, dicho con todo el respeto, una cierta euro-arrogancia.
GermanAuch wird man sich mit zunehmendem Alter eher bewusst, was man lernen möchte.
Asimismo, a medida que uno se hace mayor, uno sabe a ciencia qué quiere aprender.
GermanDas Parlament wird sich mit dem Weißbuch " Lebensmittelsicherheit " beschäftigen.
El Parlamento se va a ocupar del Libro Blanco " Seguridad en los alimentos ".
GermanSie freut sich, es mit dem heutigen Dreh ins deutsche Fernsehen zu schaffen!
¡Cómo se alegra de que la filmación de hoy le dé acceso a la televisión alemana!
GermanDas nächste Erstbeste, Unsägliche verschränkt sich mit dem Letzten, Unsagbaren."
Lo primero que viene, indescriptible, se ensambla con lo último, indecible".
GermanIhre Angehörigen müssen sich mit entsetzlichen Verwaltungsformalitäten herumschlagen.
Sus parientes se encuentran con una burocracia aplastante que tienen que vadear.
GermanVerstärkte Koordinierung lässt sich nur mit stichhaltigen Argumenten rechtfertigen.
Una coordinación más profunda sólo puede justificarse con argumentos convincentes.
GermanDie Kapitel des Jahresberichtes befassen sich mit vier großen Themenkomplexen.
Los distintos capítulos del Informe Anual abordan cuatro ámbitos principales.
GermanDiese Lage bringt wirtschaftliche Aktivitäten und Handel hervor oder mit sich.
Esta particularidad genera o va acompañada de actividades económicas y comerciales.
GermanPlant der Rat, sich mit der Anomalie der europäischen Steueroasen zu befassen?
¿Tiene el Consejo planes para tratar la anomalía de los paraísos fiscales europeos?
GermanDas Europäischen Parlament hat sich mit diesem Fragenkomplex der WWU nicht befaßt.
Pero el Parlamento no abordó el grupo de cuestiones sobre la Unión Monetaria.
GermanDie angeschwollenen Bäche und Flüsse rissen alles mit, was sich in den Weg stellte.
Los arroyos y ríos desbordados barrieron con todo lo que encontraron en su camino.
GermanAußerdem lassen sich mit der beschleunigten Rückzahlung erhebliche Zinsen einsparen.
Además, esa financiación anticipada redundará en importantes ahorros de intereses.

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «mit sich bringen»:

mit sich bringen

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «mit sich» στα ισπανικά

mit μετοχή
Spanish
sich
Spanish
sich αντωνυμία
Spanish
mit ihm
Spanish
mit dem Ziel σύνδεσμος
mit freundlichen Grüßen επίρρημα
mit freundlichen Grüßen
mit anderen Worten
mit dem Schwanz wedeln ρήμα
Spanish
mit hochrotem Kopf επίθετο
mit dem Rauchen aufhören ρήμα
mit der Hand επίρρημα
mit Vergnügen επίρρημα
mit lauter Stimme
mit offenem Mund επίθετο
mit Schuhen επίθετο
Spanish
mit Nachdruck
Spanish
mit Stoff bekleidet
Spanish