ισπανική μετάφραση του όρου «me desconcertaría»

DE

«me desconcertaría» Ισπανικά μετάφραση

me desconcertaría
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «me desconcertaría».