ισπανική μετάφραση του όρου «erwerbstätig»

DE

«erwerbstätig» Ισπανικά μετάφραση

ES
DE

erwerbstätig {επίθετο}

volume_up
erwerbstätig (επίσης: aktiv, tätig, fleißig, tatkräftig, quick)
volume_up
activo {αρσ.επιθ.}
Es liegt auf der Hand, dass nur gesunde Menschen erwerbstätig sein können.
Aquí se aplica la regla obvia de que solo las personas sanas pueden ser económicamente activas.
Das bedeutet, dass zwei Drittel der derzeit 46-55-Jährigen 2010 noch erwerbstätig sein müssen.
Para ello es preciso que dos tercios del grupo de edad de 46 a 55 años sigan activos en el mercado laboral en 2010.
Die Erwerbsbevölkerung wird bis 2020 um 20,7 % gegenüber 1980, d. h. um 20 Millionen Erwerbstätige, zurückgehen.
En 2020, la población activa disminuirá un 20,7  % con respecto a 1980, lo que equivale a 20 millones de trabajadores menos.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «erwerbstätig» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GermanZu viele Menschen in der Europäischen Union sind nicht erwerbstätig.
El número de personas inactivas en la Unión Europea es demasiado elevado.
GermanEs liegt auf der Hand, dass nur gesunde Menschen erwerbstätig sein können.
Aquí se aplica la regla obvia de que solo las personas sanas pueden ser económicamente activas.
GermanDa Sie ausschließlich in Frankreich erwerbstätig waren, beziehen Sie auch nur aus Frankreich eine Rente.
Como solo has trabajado en Francia, ese es el único país que te paga una pensión.
GermanBescheinigung über den Anspruch auf Gesundheitsleistungen in dem Land, in dem Sie vorher erwerbstätig waren.
Certificado del derecho a prestaciones sanitarias en tu anterior país de empleo.
GermanNicht alle Personen im erwerbsfähigen Alter sind erwerbstätig.
GermanDie Mehrheit der Behinderten möchte ein eigenständiges Leben führen und erwerbstätig sein.
La mayoría de las personas con minusvalía aspiran a llevar una vida independiente y a disfrutar de un empleo.
GermanDas bedeutet, dass zwei Drittel der derzeit 46-55-Jährigen 2010 noch erwerbstätig sein müssen.
Para ello es preciso que dos tercios del grupo de edad de 46 a 55 años sigan activos en el mercado laboral en 2010.
GermanUnter Umständen können Sie das Daueraufenthaltsrecht früher erwerben, wenn Sie nicht mehr erwerbstätig sind, weil Sie
Puedes obtener la residencia permanente antes si has dejado de trabajar por algunas de estas causas:
GermanNur 32 % aller Frauen sind erwerbstätig.
GermanDie meisten der Betroffenen waren zwar einmal erwerbstätig, aber zumeist in zeitweiligen und unsicheren Arbeitsverhältnissen.
La mayoría han tenido trabajo en algún momento, pero casi siempre trabajos temporales e inseguros.
GermanWenn Sie in mehreren EU-Ländern erwerbstätig waren, haben Sie möglicherweise in jedem dieser Länder Rentenansprüche erworben.
Si has trabajado en varios países de la UE, quizás hayas acumulado derechos de pensión en cada uno.
GermanWenn Sie in mehreren EU-Ländern erwerbstätig waren, haben Sie möglicherweise in jedem dieser Länder Rentenansprüche erworben.
Si has trabajado en varios países de la UE, en cada uno puedes haber acumulado derechos de pensión.
GermanLaut Bericht kann es sich dabei um Frauen mit Doppelbelastung handeln, die also erwerbstätig sind und Hausarbeit leisten.
Según el informe, pueden ser mujeres que tienen doble trabajo, es decir, que trabajan en casa y fuera de ella.
GermanNützlich für Grenzgänger im Ruhestand, die nicht mehr in dem Land versichert sind, in dem sie vorher erwerbstätig waren.
Útil para los trabajadores transfronterizos jubilados que ya no están asegurados en su anterior país de empleo.
GermanDieses Formular gilt als Bescheinigung über den Anspruch auf medizinische Behandlung in dem Land, in dem Sie früher erwerbstätig waren.
Este formulario es el justificante de tu derecho a tratamiento médico en tu antiguo país de empleo.
GermanAllen voran betrifft es auch die vielen Menschen, die erwerbstätig sind, deren Entlohnung jedoch zu gering ist, als dass sie davon leben könnten.
Ante todo, son personas que trabajan, pero cuyos salarios son demasiado bajos para que puedan vivir de ellos.
GermanIst Ihr Ehepartner oder Lebensgefährte bzw. der andere Elternteil Ihres Kindes in Ihrem Heimatland erwerbstätig, haben Sie dort Anspruch auf Kindergeld.
Si tu cónyuge o pareja (el padre o la madre de tus hijos) trabaja en vuestro país de origen, tienes derecho a las prestaciones por hijos allí.
GermanFür einen länger als sechs Monate dauernden Aufenthalt muss der Unionsbürger, wenn er erwerbstätig ist, lediglich eine entsprechende Erklärung abgeben.
En el caso de estancias superiores a seis meses, si un ciudadano de la Unión realiza una actividad remunerada, simplemente debe hacer una declaración al respecto.
GermanIm Anschluss daran können Sie weiterhin im Ausland erwerbstätig sein, müssen jedoch ins Sozialversicherungssystem des betreffenden Landes wechseln und sind dort beitragspflichtig.
Acabado ese periodo puedes seguir trabajando en el otro país, pero tendrás que darte de alta en su seguridad social y pagar cotizaciones.
GermanWenn Sie selbständig erwerbstätig sind, in Land A leben und in Land B arbeiten, dürfen Sie nur dann Ihren Firmenwagen in Land A benutzen, ohne ihn dort anmelden zu müssen, wenn
Si eres trabajador autónomo, vives en el país A y trabajas en el país B, solo puedes utilizar tu vehículo de empresa en el país A sin matricularlo allí si:
Αλλα λόγια