ισπανική μετάφραση του όρου «Amnesie»

DE

«Amnesie» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
Amnesie {θηλ.}
ES

DE Amnesie
volume_up
{θηλυκό}

Amnesie (επίσης: Gedächtnisverlust)
volume_up
amnesia {θηλ.}
Wir haben dieses Experiment mit einer Gruppe von Patienten gemacht, die anterograde Amnesie haben.
Hicimos este experimento con un grupo de pacientes que tenían amnesia anterógrada.
Ein Sieg der Demokratie in der Ukraine würde die von Russland gesicherte Stabilität in Belarus und die Amnesie in Bezug auf Moldawien gefährden.
La victoria de la democracia en Ucrania pondría en peligro la estabilidad bajo patrocinio ruso en Belarús y la amnesia con respecto a Moldova.

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «Amnesie»:

Amnesie