γαλλική μετάφραση του όρου «gewaehrleistet sein»

DE

«gewaehrleistet sein» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «gewaehrleistet sein».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «gewaehrleistet sein» στα γαλλικά

gewährleisten ρήμα
French
Gewährleisten ουσιαστικό
French
Sein ουσιαστικό
sein επίθετο
French
sein ρήμα
sein αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «gewaehrleistet sein» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanDieser Schutz muß sowohl materiell als auch immateriell gewährleistet sein.
Cette protection doit être garantie tant sur le plan matériel qu'immatériel.
GermanDrittens, eine einheitliche Umsetzung und Durchführung muß gewährleistet sein.
En troisième lieu, elle doit être telle qu'on puisse en assurer l'application uniforme.
GermanDer Schutz personenbezogener Daten muss unter allen Umständen gewährleistet sein.
La protection des données à caractère personnel doit être garantie en toute circonstance.
GermanAn erster Stelle muss gewährleistet sein, dass diese Zusammenarbeit reibungslos verläuft.
C’ est extrêmement important pour assurer que la coopération fonctionne bien.
GermanWie gesagt, die Rückverfolgbarkeit muß auf jeden Fall gewährleistet sein.
Comme il a été dit, il convient en tous cas de garantir la traçabilité.
GermanDer Binnenmarkt wird damit noch nicht vollständig gewährleistet sein.
Le marché intérieur ne sera pas encore totalement garanti avec ces mesures.
GermanEs muss einfach gewährleistet sein, dass wir zum richtigen Zeitpunkt zahlen.
GermanEs muss also in allen Mitgliedstaaten Gleichbehandlung gewährleistet sein.
Donc, pas de différence de traitement d’ un État membre à l’ autre.
GermanWas gewährleistet sein muß, ist die stetige Unparteilichkeit der Kommission als solcher.
C'est l'impartialité constante de la Commission, en tant que telle, qui doit être garantie.
GermanAuch auf unserer Seite der Europäischen Union muss die Beitrittsfähigkeit gewährleistet sein.
L’ Union européenne doit également être certaine de pouvoir faire face à une adhésion.
GermanDie Gerichte müssen besser zusammenarbeiten, die Rechtshilfe muss gewährleistet sein.
Les tribunaux doivent parvenir à une meilleure collaboration, l'aide juridique doit être assurée.
GermanGleichwohl muss auch an diesen Plätzen die Sicherheit gewährleistet sein.
Pourtant, la sécurité doit être assurée dans ces lieux également.
GermanDer entsprechende Schutz der gespeicherten Übermittlungsdaten muß gewährleistet sein.
Il faudra veiller à ce propos à assurer une sécurité adéquate de toute donnée de trafic conservée.
GermanZur Ermittlung von Ursachen muss eine Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleistet sein.
Pour pouvoir remonter aux sources du problème, la traçabilité des produits doit être garantie.
GermanIn ganz Europa muss dasselbe Niveau an Sicherheit gewährleistet sein.
Le même niveau de sécurité devrait être garanti dans toute l'Europe.
GermanAber die Erfüllung der Petersberg-Aufgaben muß gewährleistet sein.
Néanmoins l'accomplissement des missions Petersberg doit être garanti.
GermanIhre Unabhängigkeit und ihr Initiativrecht müssen gewährleistet sein.
Son indépendance et son droit d'initiative doivent être préservés.
GermanAuf der einen Seite müssen die Grenzen offen bleiben, das Recht auf Asyl muss gewährleistet sein.
D'une part, les frontières doivent rester ouvertes, et le droit d'asile doit être garanti.
GermanHier muss der Schutz der Grundrechte gewährleistet sein.
C'est dans ce contexte que la protection des droits fondamentaux doit être garantie.
GermanDie Transparenz muß gewährleistet sein, und die Meinung der Wissenschaftler muß berücksichtigt werden.
La transparence doit être garantie, et l'avis des scientifiques pris en considération.
Αλλα λόγια
German
  • gewaehrleistet sein

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.