Γερμανο-γαλλικό λεξικό

Πληκτρολογήστε μια γερμανική λέξη ή φράση στο πλαίσιο αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Γερμανο-γαλλικό λεξικό. Μπορείτε φυσικά να πληκτρολογήσετε και γαλλικές λέξεις για να αναζητήσετε τη γερμανική τους μετάφραση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη λίστα συνωνύμων, τα παραδείγματα χρήσης και τις σχετικές συζητήσεις του φόρουμ που εμφανίζονται κάτω από τα αποτελέσματα μετάφρασης.

Πραγματοποιήστε αλφαβητική αναζήτηση στο Γερμανο-γαλλικό λεξικό

Επιλέγοντας ένα από τα γράμματα της αλφαβήτου που βλέπετε παρακάτω, μπορείτε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη αναζήτηση στο Γερμανο-γαλλικό λεξικό. Επιλέξτε ένα γράμμα για να δείτε όλους τους γερμανικούς όρους του Γερμανο-γαλλικού λεξικού που αρχίζουν με αυτό. Για να δείτε όλες τις γαλλικές αποδόσεις και τα συνώνυμα για κάποια γερμανική έκφραση ή όρο αρκεί να τον επιλέξετε και θα ανακατευθυνθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του Γερμανο-γαλλικού λεξικού.

Προτού προστεθούν στο Γερμανο-γαλλικό λεξικό, οι προτάσεις των χρηστών μας πρέπει να ελεγχθούν για την ορθότητά τους. Μπορείτε να μας βοηθήσετε ψηφίζοντας υπέρ των μεταφράσεων που θεωρείτε πως είναι σωστές ή προτείνοντας διορθώσεις για τις μεταφράσεις που θεωρείτε λανθασμένες.

Γίνετε κι εσείς μέλος της κοινότητας της bab.la και βοηθήστε μας να φτιάξουμε το καλύτερο και πληρέστερο Γερμανο-γαλλικό λεξικό. Για να πετύχουμε το στόχο μας χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Η μετάφραση ενός όρου από τα γερμανικά προς τα γαλλικά διαφοροποιείται σημαντικά κατά περίπτωση και εξαρτάται από πλήθος παραγόντων. Η ίδια γαλλική λέξη μπορεί να φέρει διαφορετικές έννοιες σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Είναι επίσης πιθανόν να υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές μεταφράσεις στα γαλλικά ενός γερμανικού όρου, ανάλογα με το συγκείμενο της πρότασης. Μια τεχνική μετάφραση προς τα γαλλικά διαφέρει σημαντικά από τη μετάφραση ενός ιατρικού κειμένου. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Γερμανο-γαλλικό λεξικό περιλαμβάνει πλήθος διαφορετικών αποδόσεων για πολλούς όρους. Βοηθήστε μας καταθέτοντας νέες προτάσεις καθώς και ελέγχοντας τις προτάσεις άλλων χρηστών.
Εγγραφείτε σήμερα και ξεκινήστε να απολαμβάνετε τα προνόμια των μελών μας! Κάθε φορά που προτείνετε μια νέα μετάφραση κερδίζετε πόντους για να διαγωνιστείτε για μια θέση στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Στο Γερμανο-γαλλικό φόρουμ οι χρήστες της bab.la υποβάλουν και απαντούν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση όρων και εκφράσεων, τη γερμανική και γαλλική γραμματική κ.α.