αγγλική μετάφραση του όρου «Partie»

DE

«Partie» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
Partie {θηλ.}
EN

«parties» Γερμανικά μετάφραση

DE Partie
volume_up
{θηλυκό}

1. αθλήματα

Partie (επίσης: Kampf)
The night before a match I'm very nervous.

2. αθλήματα: "Spiel, Sport"

Partie
volume_up
round {ουσ.}

3. μουσική

Partie (επίσης: Part, Stimme)
volume_up
part {ουσ.}

4. επιχειρήσεις

Partie
volume_up
batch {ουσ.}
Somit darf eine Partie mit einem zu hohen Gehalt an beispielsweise Dioxin nicht mit anderen Partien verdünnt werden, um die Grenzwerte einzuhalten.
This means that a batch containing unduly high levels of, for example, dioxin may not be taken and diluted with something else so that it comes within the limits.

5. άλλος

Partie (επίσης: Spiel, Wild, Wildbret)
Nun steht das Ereignis vor der Tür; die Partie ist sozusagen schon jetzt verloren.
Now it is right under our noses; the game is all but lost.
Erstens deckte es seine Karten zu früh auf, während die anderen sich ihre Trümpfe bis zum Ende der Partie aufhoben.
First, it put its cards on the table much too early, the others keeping their joker for the end of the game.
Erstens gilt es, die Vereinten Nationen zu überzeugen, dass sie die Spielregeln nicht ändern, nachdem die Partie begonnen hat.
The first is to convince the United Nations not to change the rules once the game has begun.
Partie (επίσης: Menge, Haufen, Posten, Gruppe)
Dieser Vorschlag umfasst zusätzliche Bedingungen und Anforderungen in Bezug auf zufällig vorhandene gentechnisch veränderte Samen in Partien konventionellen Saatguts.
This proposal includes additional conditions and requirements concerning the adventitious presence of GM seeds in lots of non-GM seeds.
Partie (επίσης: Teilnehmer, Gruppe, Einladung, Party)
Wenn wir sagen, das Problem sei eine Partie zu zweit, nämlich zwischen Milosevic und dem Kosovo, so betreiben wir damit eine Selbsttäuschung.
If we claim that this problem is a duel between two parties, Milosevic and Kosovo, we are confusing the issue.
Begleitpapiere und Kontrolle sind wichtig, und die Kommission muss sicherstellen, dass europaweit nur ein einheitliches Dokument für jede Partie benötigt wird.
Accompanying paperwork and controls are important, and the Commission must ensure that only one document is required for each party, wherever they happen to be in Europe.

6. "Gruppe von Arbeitern", Γερμανικά Αυστρίας

Partie (επίσης: Gangsterbande, Platte)
volume_up
gang {ουσ.}

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «Partie»:

Partie

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Partie» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanÖKK liess sich vom Heidi-Zauber mitreissen und war  auf der Tour mit von der Partie.
ÖKK was also swept off its feet by the Heidi magic and was on tour with it since February 2012.
GermanAuch 2012 sind wieder viele bekannte Künstler mit von der Partie.
GermanEbenso ist von großer Bedeutung, daß die gesamte Kontaktgruppe, einschließlich Rußland, weiterhin mit von der Partie ist.
And it is important that we keep the whole of the Contact Group on board, including Russia.
GermanWenn wir sagen, das Problem sei eine Partie zu zweit, nämlich zwischen Milosevic und dem Kosovo, so betreiben wir damit eine Selbsttäuschung.
If we claim that this problem is a duel between two parties, Milosevic and Kosovo, we are confusing the issue.
GermanDenn nur wenn Solidarität und Leidenschaft bei der Erweiterung mit von der Partie sind, wird man Lösungen für die schwierigen Fragen finden.
It is only through solidarity and passion with regard to enlargement that we will find the solutions to the more difficult issues.