αγγλική μετάφραση του όρου «NO»

DE

«NO» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
NO {ουσ.}
EN
volume_up
No {ουδ.}
EN
EN
EN

«no» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
no {ουσ.}
volume_up
no {επιθ.}
volume_up
no {επιρ.}
DE
volume_up
No. {ουσ.}
DE
DE

NO {ουσιαστικό}

volume_up
EN

no {ουσιαστικό}

volume_up
1. γενικός
no (επίσης: negative, don't, nay)
However, the 'no ' to the European Constitution was not also a 'no ' to Europe.
Das Nein zur Europäischen Verfassung war jedoch auch ein Nein zu Europa.
What is worse than a ‘ no’ vote is a ‘ no ’ vote that politicians do not take seriously.
Schlimmer als ein Nein ist ein Nein, das von den Politikern nicht ernst genommen wird.
2. "vote"
no (επίσης: nay, vote against, no-vote)
We realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.
Mit ihrer Neinstimme zeigen sie deutlich, dass sie schamlos ihre eigenen Taschen füllen wollen.
A " yes " vote should be for keeping the text and a " no " vote should be against the text surely?
Sollte es nicht so sein, dass eine Ja-Stimme bedeutet, dass der Text beibehalten werden soll, und eine Nein-Stimme, dass der Text abgelehnt wird?

Παραδείγματα χρήσης του όρου «NO» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

GermanLiving in the UK countryside with five children: “No one wants to be our au pair.”
Living in the UK countryside with five children: “No one wants to be our au pair.”
GermanSiehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004, Supplement No.
This typically results in the identification of 7 to 10 occupational groups each year.
German., Sixty-second Session, Supplement No. 20 (A/62/20), Ziff.
20 (A/61/20), paras. 301-303; and ibid., Sixty-second Session, Supplement No.
GermanThere is no comparison between native HD graphics and upconverted graphics.
There is no comparison between native HD graphics and upconverted graphics.
GermanDer Text zum Haupttrack ging so: "Ain't no grave can hold my body down."
The lyrics to the leading track are "Ain't no grave can hold my body down."
GermanMein Kollege Valverde López sprach vom NO, also von Stickstoffmonoxid.
My colleague Mr Valverde López referred to NO, which is in fact nitric oxide.
GermanThe fact that it's possible on a laptop with no extra hardware is also very impressive.
The fact that it's possible on a laptop with no extra hardware is also very impressive.
GermanUnlike the unpredictable performance of analog consoles, there were no issues with ICON.
Unlike the unpredictable performance of analog consoles, there were no issues with ICON.
GermanIn Ländern wie den USA gibt es Bildungsgesetze wie "No Child Left Behind".
German., Sixty-second Session, Supplement No. 20 (A/62/20), Ziff.
GermanThere's no drifting when students go from post-production video to post-production audio.
There's no drifting when students go from post-production video to post-production audio.
German., Sixty-first Session, Supplement No. 20 (A/61/20), Ziff.
GermanNach der Tagesordnung folgt die Erklärung des Rates zu „ No Fly“ -Listen/Fluggastdatensätzen.
The point relates to Article 7 on specific legislation on violations of the environment.
GermanOfficial Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No. 10 (E/2001/30/Rev.1).
3 Official Records of the Economic and Social Council, 2001, Supplement No.
GermanHay unas palabras españolas muy bien conocidas en mi país que son las palabras "¡ No pasarán!
German., 1993, Supplement No. 3 und Korrigenda (E/1993/23 und Korr.2, 4 und 5), Kap.
GermanI, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No
I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No.
GermanWir bitten alle NO AA-Abteilungsleiter sich zur Krisensitzung...
GermanHauptsächlich, weil der no bail out Klausel in dem Vertrag praktisch keine Bedeutung zukommt.
Primarily because the no-bail-out clause in the Treaty is going to be a paper tiger in practice.
GermanSiehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 9 (A/63/9), Anhang VIII.
See Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No.

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «NO»:

NO

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «no»:

no
English