αγγλική μετάφραση του όρου «gegenüber sein»

DE

«gegenüber sein» Αγγλικά μετάφραση

EN

DE gegenüber sein
volume_up

gegenüber sein (επίσης: verkleiden, gegenüberstehen, auskleiden, beschichten)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «gegenüber sein» στα αγγλικά

gegenüber ουσιαστικό
gegenüber μετοχή
gegenüber
Gegenüber ουσιαστικό
Sein ουσιαστικό
sein ρήμα
sein αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «gegenüber sein» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanNur so konnte man allen Ländern gegenüber gerecht sein und auch als gerecht erscheinen.
This was the only way to be fair, and to be seen to be fair, to all countries.
German(Gelächter) Ich konnte diesen Jungs gegenüber einfach nicht leutselig sein.
(Laughter) So, I couldn't let myself feel condescending towards these boys.
GermanSein Verhalten gegenüber Ministerpräsident Ehud Barak war schlichtweg eine Beleidigung.
His behaviour towards Prime Minister Ehud Barak was plainly insulting.
GermanHier muss die Türkei endlich auch einmal gegenüber der EU fair sein und diese Tatsache anerkennen.
Turkey must also be fair here for once towards the EU and acknowledge this fact.
GermanWir müssen vielleicht selbstbewußter sein, wir müssen kritischer sein gegenüber der eigenen Arbeit.
We must perhaps be more self-aware, and we must be more critical of our own work.
GermanEs muss ihr Widerwille gegenüber Veränderungen sein, der die menschliche Rasse schuldig macht.
It must be their unwillingness to change that makes the human race guilty.
GermanWir müssen den Problemen gegenüber offen sein und schnell reagieren, wenn sie auftreten.
GermanEr muß transparent, diesem Parlament gegenüber verantwortlich sein und die Kommission mit einbeziehen.
It must be transparent, accountable to this Parliament and involve the Commission.
GermanIch erwähnte diesen besonderen Punkt, um der Kommission gegenüber fair zu sein.
GermanWas wird die wesentliche Änderung sein gegenüber dem 20. Jahrhundert?
GermanDas Plenum als Ganzes hat sein Mitgefühl gegenüber Frau Randzio-Plath ausgesprochen.
GermanWie sollten wir einem derartigen Partner gegenüber nicht mißtrauisch sein?
GermanDie Kommissare müssen rechenschaftspflichtig gegenüber der Öffentlichkeit sein.
GermanIch sage ja nicht, dass es keinen logischen Grund gibt, Foie Gras gegenüber negativ eingestellt zu sein.
I'm not saying that there's not a rationale for being opposed to foie gras.
GermanIch möchte vorsichtshalber vorausschicken, dass man Freunden gegenüber immer offen sein kann.
GermanWir müssen uns unserer Verantwortung gegenüber der UNO bewusst sein.
GermanWollen wir doch in dieser Sache seriös und ein wenig flexibler gegenüber den Entwicklungsländern sein.
We must be serious about this and rather more flexible with regard to the developing countries.
GermanUnd gerade weil diese Beziehung so stark ist, können wir der anderen Seite gegenüber auch ehrlich sein.
Precisely because the relationship is strong, it allows us to tell the truth to the other party.
GermanSo wie Sie für uns ein aufgeschlossener Gesprächspartner sind, müssen wir unseren Wählern gegenüber aufgeschlossen sein.
Just as you are responsive to us, we have to be responsive to those who elect us.
GermanDiese Politik darf sich nicht darauf beschränken, ein bloßes Gegengewicht gegenüber der Zentralbank zu sein.
Such a policy should not be restricted merely to providing a counterbalance to the central bank.