αγγλική μετάφραση του όρου «anzapfen»

DE

«anzapfen» Αγγλικά μετάφραση

EN
volume_up
anzapfen {μεταβ.ρ.}
volume_up
anzapfen {αμεταβ.ρ.}

DE anzapfen
volume_up
[anzapfend|angezapft] {ρήμα}

Das ist es wie man lokale Unternehmenstalente anzapft und der Menschen Potential erschließt.
That's how you tap into local entrepreneurial talent and you unlock people's potential.
Und es ist zu einem riesigen Erfolg geworden, die enthusiastische Foto-Gemeinschaft anzuzapfen.
And it has become a wild success, tapping into the enthusiast photography community.
Wir fuhren darunter um es anzuzapfen, und fanden heraus, dass es den pH-Wert eines Abflussreinigers hat.
We went in underneath and tapped it, and we found that it had the pH of Drano.

Συνώνυμα (γερμανικά) του όρου «anzapfen»:

anzapfen

Παραδείγματα χρήσης του όρου «anzapfen» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

GermanUnd so sieht es aus: Die Leute müssen sie zwei mal am Tag anzapfen, nur ein Millimeter-grosser Schnitt.
These sugar palms turn out to be fire-resistant -- also flood-resistant, by the way -- and they provide a lot of income for local people.
GermanDraußen, im intergalaktischen Raum, sind diese drei Voraussetzungen für das Anzapfen einer nicht versiegenden Wissensquelle, nur in geringstmöglicher Menge vorhanden.
Out in intergalactic space, those three prerequisites for the open-ended creation of knowledge are at their lowest possible supply.
GermanIllegales Anzapfen von Wasservorräten und Fragen des Zugangs zu Wasser, verquickt mit nationalistischen Rivalitäten, könnten jederzeit leicht zu explosiven Situationen führen.
Illegal tapping of water supplies and questions of water access intermingled with nationalist rivalries could easily explode at any moment.