Γερμανο-αγγλικό λεξικό

Για να μεταφράσετε ένα γερμανικό όρο στα αγγλικά εισάγετε τον στο παραπάνω πλαίσιο αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να εισάγετε αγγλικούς όρους για να αναζητήσετε την απόδοσή τους στο Γερμανο-αγγλικό λεξικό. Χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού μπορείτε να περιηγηθείτε και στα υπόλοιπα ηλεκτρονικά λεξικά μας. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τη λίστα συνωνύμων, τα παραδείγματα χρήσης και τις σχετικές συζητήσεις του φόρουμ που εμφανίζονται κάτω από τα αποτελέσματα μετάφρασης.

Πραγματοποιήστε αλφαβητική αναζήτηση στο γερμανικό λεξικό

Αναζητήστε με αλφαβητική σειρά οποιαδήποτε μετάφραση από τα γερμανικά προς τα αγγλικά. Επιλέξτε ένα γράμμα για να δείτε την πλήρη λίστα γερμανικών λέξεων που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Όταν εντοπίσετε τη λέξη που αναζητάτε επιλέξτε την για να ανακατευθυνθείτε στο Γερμανο-αγγλικό λεξικό.

Μπορείτε κι εσείς να συμμετάσχετε στη δημιουργία του πληρέστερου ηλεκτρονικού λεξικού. Παρακάτω θα βρείτε τις πιο πρόσφατες προτάσεις μετάφρασης γερμανικών λέξεων και φράσεων στα αγγλικά. Επιβεβαιώστε πως μια απόδοση είναι ορθή ψηφίζοντας ώστε να συμπεριληφθεί στο λεξικό. Αν θεωρείτε πως είναι λανθασμένη ψηφίστε για τη διαγραφή της ή προτείνετε διορθώσεις.

Μπορείτε κι εσείς να λάβετε μέρος στη δημιουργία του καλύτερου και πληρέστερου ηλεκτρονικού Γερμανο-αγγλικού λεξικού! Νέες μεταφράσεις γερμανικών όρων και εκφράσεων εμφανίζονται καθημερινά. Επιπλέον, η μετάφραση του ίδιου όρου διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος και το συγκείμενο μιας πρότασης. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται διαφορετικές μεταφράσεις του ίδιου όρου στο Γερμανο-αγγλικό λεξικό μας. Οι προτάσεις που υποβάλλουν οι χρήστες μας εξασφαλίζουν την πληρότητα και ακρίβεια του λεξικού. Ωστόσο οι νέες προτάσεις δεν προστίθενται αυτόματα στο λεξικό. Κάθε νέος όρος ή φράση φέρει τη σήμανση «δεν έχει επιβεβαιωθεί» και μόνο αφότου έχει λάβει επιβεβαίωση από τουλάχιστον 10 χρήστες προστίθεται στο λεξικό μας. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να διασφαλίζεται η ποιότητα των μεταφράσεων.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν είναι απλώς μέλη της κοινότητας της bab.la, αλλά συγκεντρώνουν και πόντους για να φτάσουν στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, προτείνοντας για παράδειγμα νέες λέξεις για το Γερμανο-αγγλικό λεξικό μας. Αν έχετε απορίες για τη μετάφραση κάποιου όρου ή για τη χρήση μιας φράσης, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους υπόλοιπους χρήστες, υποβάλλοντας την ερώτησή σας στο Γερμανο-αγγλικό φόρουμ. Στο φόρουμ οι χρήστες υποβάλουν και απαντούν ερωτήσεις σχετικά με τη μετάφραση όρων και εκφράσεων, τη γραμματική μιας γλώσσας, αλλά και για οτιδήποτε αφορά τις γλώσσες.