ιταλική μετάφραση του όρου «campagne publicitaire»

FR

«campagne publicitaire» Ιταλικά μετάφραση

FR

campagne publicitaire {θηλυκό}

volume_up
campagne publicitaire (επίσης: campagne de publicité)
Votre budget quotidien indique le montant que vous êtes prêt à dépenser chaque jour pour chaque campagne publicitaire dans votre compte.
Il tuo budget giornaliero specifica l'importo che desideri spendere ogni giorno per ciascuna campagna pubblicitaria nel tuo account.
Une fois que vous avez configuré le suivi des conversions, vous pouvez examiner différentes statistiques importantes afin d'évaluer l'efficacité de votre campagne publicitaire :.
Dopo aver impostato il monitoraggio delle conversioni, puoi tenere sotto controllo alcune statistiche importanti, che ti aiuteranno a misurare se la tua campagna pubblicitaria è efficace:
Vous pourrez ainsi consulter régulièrement des statistiques importantes telles que le coût par conversion et le taux de conversion, qui reflètent l'efficacité de votre campagne publicitaire.
In questo modo, puoi tenere sotto controllo statistiche importanti, come costo per conversione e tasso di conversione, che indicano il livello di efficacia della tua campagna pubblicitaria.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «campagne publicitaire» στα ιταλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

FrenchDescriptionCréez votre campagne publicitaire.
FrenchCréez votre campagne publicitaire.
FrenchCelle-ci comprend une grande campagne publicitaire et une action de recommandation à destination des clients existants.
FrenchVotre budget quotidien indique le montant que vous êtes prêt à dépenser chaque jour pour chaque campagne publicitaire dans votre compte.
Il tuo budget giornaliero specifica l'importo che desideri spendere ogni giorno per ciascuna campagna pubblicitaria nel tuo account.
FrenchUne fois que vous avez configuré le suivi des conversions, vous pouvez examiner différentes statistiques importantes afin d'évaluer l'efficacité de votre campagne publicitaire :.
Dopo aver impostato il monitoraggio delle conversioni, puoi tenere sotto controllo alcune statistiche importanti, che ti aiuteranno a misurare se la tua campagna pubblicitaria è efficace:
FrenchVous pourrez ainsi consulter régulièrement des statistiques importantes telles que le coût par conversion et le taux de conversion, qui reflètent l'efficacité de votre campagne publicitaire.
In questo modo, puoi tenere sotto controllo statistiche importanti, come costo per conversione e tasso di conversione, che indicano il livello di efficacia della tua campagna pubblicitaria.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «campagne publicitaire» στα ιταλικά

campagne ουσιαστικό
publicitaire ουσιαστικό
publicitaire επίθετο
annonce publicitaire ουσιαστικό
campagne électorale ουσιαστικό
panneau publicitaire ουσιαστικό
Italian
campagne de production ουσιαστικό
campagne de publicité ουσιαστικό
faire une campagne publicitaire ρήμα