ισπανική μετάφραση του όρου «signatures»

FR

«signatures» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
signatures {πληθ.θηλ.}
ES

FR signatures
volume_up
{πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

signatures (επίσης: firmes)
volume_up
firmas {πληθ.θηλ.}
Les modules de texte contenant des champs de ce type s' utilisent par exemple pour les signatures.
Los módulos de texto que contienen este tipo de campos se pueden utilizar para las firmas, por ejemplo.
We hope to gather more than 2000 signatures and present the petition to Mayor Landrieu and the City Council.
Esperamos obtener ms de 2.000 firmas y presentar la peticin ante el alcalde Landrieu y el Consejo Municipal.
Loi type sur les signatures électroniques de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «signature»:

signature

Παραδείγματα χρήσης του όρου «signatures» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

French5:09 Vous l'avez peut-être lu, nous avons inséré des signatures.
FrenchLa plupart des fossiles répertoriés sont en fait complètement dépourvus de toutes signatures biologiques.
Así que la mayoría de los fósiles que hay en el registro fósil están en completamente desprovistos de todas las características orgánicas.