ισπανική μετάφραση του όρου «faire de l'agitation»

FR

«faire de l'agitation» Ισπανικά μετάφραση

FR

faire de l'agitation {ρήμα}

volume_up
faire de l'agitation (επίσης: reveiller, éveiller)
faire de l'agitation
faire de l'agitation
faire de l'agitation (επίσης: provoquer)