ισπανική μετάφραση του όρου «fédérer»

FR

«fédérer» Ισπανικά μετάφραση

FR fédérer
volume_up
[fédérant|fédéré] {ρήμα}

fédérer (επίσης: réunir)
La Commission Arc Atlantique est convaincue qu’une stratégie européenne pour l’Arc Atlantique permettra de fédérer les acteurs atlantiques autour d’objectifs et de projets communs.
La Comisión Arco Atlántico está convencida de que una estrategia para el Arco Atlántico permitirá federar a los actores atlánticos en torno a objetivos y proyectos comunes.

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «fédérer»:

fédérer

Αλλα λόγια

French

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .