ισπανική μετάφραση του όρου «amasser»

FR

«amasser» Ισπανικά μετάφραση

ES
volume_up
amasser {μεταβ.ρ.}
ES

FR amasser
volume_up
[amassant|amassé] {ρήμα}

On n'amasse pas une richesse comme celle de votre oncle en étant comme tout le monde, hein?
No se amasa la fortuna de su tío siendo como todos nosotros, ¿eh?
¡[Ay de aquel ] que amasa riqueza y la considera como salvaguardia,
los que amasan [riquezas] y luego las retienen [con avaricia].

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «amasser»:

amasser

Παραδείγματα χρήσης του όρου «amasser» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchCelui qui ne cherche à amasser des trésors que sur la terre (cf. Mt 6, 19) ne peut « s'enrichir en vue de Dieu » (Lc 12, 21).
Quien se dedica solamente a acumular tesoros en la tierra (cf. Mt 6, 19), « no se enriquece en orden a Dios » (Lc 12, 21).
French12:31 Et vous savez quoi, ce voyage de mille kilomètres, il a permis d'amasser suffisamment d'argent pour 6000 opérations de la cataracte.
12:31 Y saben qué, ese viaje de miles de kilómetros, recaudó suficiente dinero para hacer 6.000 operaciones de cataratas.