αγγλική μετάφραση του όρου «non sans raison»

FR

«non sans raison» Αγγλικά μετάφραση

FR non sans raison
volume_up

non sans raison
La commission de l'agriculture se montre très prudente et non sans raison.
The Committee is being very wary, and not without reason.
The steel industry was mentioned, not without reason.
Le sénateur Comeau s'est sûrement senti lésé par les déclarations qui ont été faites, et non sans raison.
Senator Comeau certainly felt aggrieved by what was said, and not without reason.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «non sans raison» στα αγγλικά

non ουσιαστικό
non επίρρημα
English
non επιφώνημα
non
English
non…
English
non!
sans
English
sans μετοχή
sans σύνδεσμος
raison ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «non sans raison» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchLe siècle dernier a été décrit, non sans raison, comme le siècle des expulsions.
The last century has been described, not without justification, as the century of expulsions.
FrenchNon sans raison, nous avons assisté à une vague de grèves sans précédent partout en Europe.
For some reason, we have witnessed a wave of unprecedented general strikes all over Europe.
FrenchQui paie, choisit, dit la sagesse populaire, non sans raison.
He who pays the piper calls the tune, as the old saying rightly has it.
FrenchC'est non sans raison que certaines responsabilités politiques bosniaques se sont émues à cette perspective.
A number of Bosnian politicians understandably became quite upset at that prospect.
FrenchAujourd'hui, nous sommes dans une situation où le président Obama a décidé, non sans raison, de fermer Guantanamo.
Now we have a situation where President Obama has, quite correctly, decided to do away with it.
FrenchNon sans raison tombent les feuilles de la Lorien.
FrenchCertains - non sans raison - se sont montrés frustrés et impatients tandis que d'autres ont appelé à une démarche plus prudente.
Some — not without justification — have become frustrated and impatient, while others have counselled caution.
FrenchLa Commission, non sans raison, met en avant l'incapacité de l'industrie concernée à procéder aux ajustements nécessaires.
The Commission, with some justification, points to industry's failure to make adjustments.
FrenchLe respect des délais de remise de la documentation à traiter reste, non sans raison, un sujet de préoccupation pour les États Membres et, bien entendu, pour le Département.
Timely submission of documentation continues to be an issue of justified concern to Member States and, indeed, to the Department.
FrenchDe même, de nombreux pays en développement, particulièrement en Afrique, ont, non sans raison, l'impression de subir cette mondialisation, d'être exclus de ses bénéfices.
Moreover, many developing countries, particularly in Africa, have the reasonable sense of being subjected to globalization and excluded from its benefits.
FrenchJe constate un regain d'intérêt pour la République centrafricaine, pays considéré pendant longtemps - et non sans raison - comme orphelin de l'aide internationale.
I have noted an upsurge in interest in the Central African Republic, a country that, perhaps with reason, was long considered an orphan of international assistance.