αγγλική μετάφραση του όρου «médecine»

FR

«médecine» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
médecins {πληθ.αρσ.}
FR

médecine {θηλυκό}

volume_up
1. ιατρική
médecine (επίσης: médicament)
Ces pratiques ne sont pas de la médecine, mais bien une alternative à la médecine.
These practices are not medicine, but surely an alternative to medicine.
1970 Certificat d'études spécialisées en médecine du travail − Faculté de médecine d'Alger
1970 Certificate in occupational medicine, Faculty of Medicine, Algiers
1973 Certificat d'études spécialisées en médecine légale − Faculté de médecine d'Alger
1973 Certificate in forensic medicine, Faculty of Medicine, Algiers
2. άλλος
médecine
1985 Doctor of Medical Science, Faculty of Medicine, Algiers
Toutefois, la médecine n'est toujours pas parvenue à comprendre pleinement les causes de ces maladies.
Medical science, however, still does not even fully understand the causes of the disease.
(iv) Medical science, medicine (3,500);
médecine
volume_up
physic {ουσ.} [αρχαϊσμός] (art of medicine)
Plusieurs accords bilatéraux de coopération sur la recherche en physique, en météorologie et en médecine spatiales ont été signés par divers établissements des deux pays.
Several bilateral agreements on cooperation on research in space physics, meteorology and medicine were signed by institutions in the two countries.
Willard Boyle est colauréat du prix Nobel de physique, alors que Jack Szostak partage avec deux autres chercheurs le prix Nobel de physiologie ou médecine.
Willard Boyle is one of the recipients of the Nobel Prize in Physics, while Jack Szostak shares the Nobel Prize in Physiology or Medicine with two other researchers.

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «médecine»:

médecine
médecin

Παραδείγματα χρήσης του όρου «médecine» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchDiplôme de la faculté de médecine de l'Université de Thessalonique, Grèce (1966).
Graduate of the Medical School of the University of Thessaloniki, Greece (1966).
FrenchDans ce contexte, la nécessité d'une formation en médecine légale est à l'étude.
The need for training in the forensic area is being considered in this context.
FrenchFondation pour la médecine et la recherche en Afrique (sur la liste depuis 1977)
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations (Roster)
FrenchVingt-trois mille de ces quelque 30 000 étudiants suivent des études de médecine.
Of those nearly 30,000 students, some 23,000 are being trained in Cuba as doctors.
French- Médecine des urgences et infrastructures du Centre national des urgences ;
Emergency medicine and infrastructure of the National Centre for Emergency Care;
FrenchCes accords et mesures ont également des incidences sur la médecine traditionnelle.
These agreements and measures equally have implications for traditional medicine.
FrenchLe clonage thérapeutique ouvre un nouvel horizon au savoir humain et à la médecine.
Therapeutic cloning opens up a whole new area for human knowledge and medicine.
French    Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.
FrenchSur les 8 étudiants de médecine en l'année 1995-1996, sept étaient des femmes.
Of the 8 students studying medicine for the year 1995-1996, seven were women.
FrenchL'État propose gratuitement des services de médecine préventive à tous les citoyens.
The State provides preventive health services free of charge for all citizens.
FrenchINDICATEURS POUR LA NOUVELLE CIBLE CONCERNANT LA MÉDECINE PROCRÉATIVE (OBJECTIF 5)
Furthermore, even own-account workers can run highly profitable enterprises.
FrenchLa Division de la médecine préventive a développé des activités multiples concernant:
The Preventive Medicine Division has developed multiple activities in relation to:
FrenchPrésident honoraire de la Fondation Louis-Jeantet de médecine, Genève (depuis 1994).
1994-present Honorary President, Fondation Louis-Jeantet de médecine, Geneva.
FrenchIl existe également, à l'Université Omar Bongo de Libreville, une faculté de médecine.
There is also a faculty of medicine at the Omar Bongo University in Libreville.
FrenchLa médecine complémentaire et alternative doit à l’ évidence y avoir sa place.
Complementary and alternative medicine must of course have its place there.
FrenchHippocrate disait déjà que pour étudier la médecine, il fallait étudier le climat.
Hippocrates once said that to study medicine you have to study the climate.
FrenchUne insuffisante attention portée à la médecine légale pour lutter contre l'impunité
C. Insufficient attention to forensic medicine in efforts to combat impunity
FrenchLa médecine complémentaire et alternative doit à l’évidence y avoir sa place.
Complementary and alternative medicine must of course have its place there.
FrenchL'ingénierie génétique a pour potentiel de révolutionner la médecine et l'agriculture.
Genetic engineering has the potential to revolutionalize medicine and agriculture.
FrenchPour ceux atteints de maladies chroniques il existe une médecine gratuite.
A medical benefits scheme provides free medicine for those with chronic illnesses.