αγγλική μετάφραση του όρου «inflexion»

FR

«inflexion» Αγγλικά μετάφραση

EN

«inflexion» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
flexion {ουσ.}
FR

FR inflexion
volume_up
{θηλυκό}

1. "baisse"

inflexion (επίσης: infléchissement)

Συνώνυμα (γαλλικά) του όρου «inflexion»:

inflexion

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «inflexion»:

inflexion
English
flexion

Παραδείγματα χρήσης του όρου «inflexion» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchLe point d'inflexion déterminé sur la ligne 0,2 D doit se trouver sur la ligne A.
The inflection point found on the 0.2 D line shall be positioned on the line A.
FrenchLe point d'inflexion déterminé sur la ligne 0,2 D doit se trouver sur la ligne A.
The inflection point found on the 0.2 D line shall be positioned on the line A.
FrenchLe point d'inflexion déterminé sur la ligne 0,2 D doit se trouver sur la ligne A.
The inflection point found on the 0.2 D line shall be positioned on the line A.
FrenchLe point d'inflexion déterminé sur la ligne 0,2 D doit se trouver sur la ligne A.
The inflection point found on the 0.2 D line shall be positioned on the line A.
Frenchc) que le point d'inflexion du coude se trouve essentiellement sur l'axe V-V.».
(c) the kink of "elbow" should be located in the vicinity of the on the V-V line. "
FrenchPermet de transformer un point d' inflexion ou un point symétrique en un point lisse.
Click this icon to convert a corner point or symmetrical point to a smooth point.
Frenchd) que le point d'inflexion du coude se trouve essentiellement sur l'axe V-V;
(d) the kink of "elbow" should be located in the vicinity of the V-V line;
FrenchSi nécessaire, les points arrondis sont transformés en points d' inflexion et inversement.
If necessary, round points will be converted into corner points and vice versa.
FrenchPermet de transformer le point actif ou les points sélectionnés en points d' inflexion.
Click this icon to convert the selected point or points into corner points.
FrenchIl semble, que pour l'acier au moins, le point d'inflexion soit passé.
It appears that for steel at least, the turning point may have been reached.
FrenchNous soutenons toutefois la décision du Conseil de donner une autre inflexion aux sanctions.
We, however, second the Council's decision to give the sanctions a different focus.
FrenchLes points d'inflexion déterminés sur les trois lignes servent à tracer une ligne droite.
The inflection points found on the three lines shall be used to derive a straight line.
FrenchNous soutenons toutefois la décision du Conseil de donner une autre inflexion aux sanctions.
We, however, second the Council' s decision to give the sanctions a different focus.
Frenchc) Que le point d'inflexion du “coude” se trouve essentiellement sur l'axe V-V;
Frenchc) Que le point d'inflexion du coude se trouve essentiellement sur l'axe V-V.».
Frenchc) que le point d'inflexion du coude se trouve essentiellement sur à proximité de l'axe V-V.
(c) the kink of "elbow" should be primarily on located in the vicinity of the V-V line.
Frenchc) Que le point d'inflexion du “coude” se trouve essentiellement sur à proximité de l'axe V-V
(c) the kink of "elbow" should be primarily on located in the vicinity of the V-V line.
FrenchToutefois, le contenu et l'inflexion des mots dans ces langues ne correspondent pas toujours.
However, the contents and inflection of the words do not always correspond to each other.
Frenchd) que le point d'inflexion du coude se trouve essentiellement sur l'axe V-V;
Frenchc) que le point d'inflexion du coude se trouve essentiellement sur l'axe V-V;