αγγλική μετάφραση του όρου «grosso modo»

FR

«grosso modo» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
grosso modo [ιδιωματισμός]

FR grosso modo
volume_up
[ιδιωματισμός]

volume_up
basically {επιρ.}
Grosso modo, ces participants ne considéraient pas ces dispositions comme très utiles.
Basically, these participants did not consider these provisions to be very useful.
Grosso modo, dans notre coin du monde, c'est la Russie qui a le gaz.
Basically, in our neck of the woods, Russia has the gas.
Un petit nombre d'entre eux m'ont appelé pour me dire grosso modo de ne pas laisser les Américains acculer nos magazines à la faillite.
There have not been a lot, but basically they have called to say that we cannot let the Americans put us out of business.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «grosso modo» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchGrosso modo, nous financerons les études à 50% - ce que nous faisons aujourd’hui.
Broadly speaking, we will finance 50% of the studies – as we are doing at present.
FrenchOn envisage que les participants à ces deux réunions seront grosso modo les mêmes.
It is envisioned that there will be substantial overlap between attendees.
FrenchLe système éducatif à Montserrat est inspiré grosso modo du système britannique.
The Montserrat education system is broadly based on the British system.
FrenchDans tous les comités, le dialogue constructif se déroule grosso modo de la même façon:
The constructive dialogue in all of the committees follows the same broad structure:
FrenchLe système éducatif à Montserrat est calqué grosso modo sur le système britannique.
The Montserrat education system is broadly based on the British system.
FrenchLe projet-pilote actuel coûte entre 100 et 125 millions de dollars par année, grosso modo.
The present pilot project costs between $100 and $125 million yearly, more or less.
FrenchElles pourraient grosso modo être qualifiées de méthodes de la « carotte » et du « bâton ».
Those methods could be broadly characterized as the “carrot” and the “stick”.
FrenchD'après sa conclusion principale, la libre circulation serait grosso modo devenue réalité.
The main conclusion of the report is that free movement has largely become a reality.
FrenchEntre 1992 et 1996, nos exportations se sont accrues grosso modo quatre fois plus que notre PIB.
Between 1992 and 1996, our exports grew roughly four times faster than our GDP.
FrenchMonsieur le Président, nous pouvons certainement soutenir grosso modo la présente résolution.
Mr President, we can certainly support the thrust of the present resolution.
FrenchLes sections consacrées aux différents protocoles ont grosso modo la même structure qu'en 2002.
The structure of these protocol sections is essentially the same as it was in 2002.
FrenchIl correspond grosso modo à la situation existant actuellement en Somalie.
This scenario generally represents the current situation in Somalia.
FrenchEn tant que groupe des verts, nous partageons grosso modo la position commune.
FrenchLes sources de financement seront, grosso modo, chaque année, les suivantes:
FrenchLes sources de financement seront grosso modo tous les ans les suivantes :
FrenchDe 1996 à 1999, l'évolution de la variable emploi se caractérise grosso modo par :
Between 1996 and 1999, the status of the employment variable can be broadly characterized as follows:
FrenchLes sources de financement seront, grosso modo, chaque année, les suivantes:
FrenchLe nombre cumulé des réfugiés rapatriés a atteint grosso modo 77 000.
The cumulative total of refugees repatriated reached roughly 77,000.
FrenchLes sources de financement seront, grosso modo, chaque année, les suivantes:
FrenchCes données permettent d'estimer grosso modo à 7,18 % la proportion de population étrangère.
These figures allow one to conclude that roughly 7.18% of our national population is foreign.