αγγλική μετάφραση του όρου «demi-sœur»

FR

«demi-sœur» Αγγλικά μετάφραση

FR demi-sœur
volume_up
{θηλυκό}

demi-sœur
The children had their own room, as did their half-sister J.
C'est le cas lorsqu'une personne adulte autorisée à séjourner en Suisse a la charge d'une demi-sœur ou d'un demi-frère qui est dépendant d'elle (ATF, 120, lb, 261).
This is the case when an adult authorized to live in Switzerland has a half-sister or half-brother who is dependent on him or her (ATF, 120, Ib, 261).
demi-sœur
The children had their own room, as did their half-sister J.
C'est le cas lorsqu'une personne adulte autorisée à séjourner en Suisse a la charge d'une demi-sœur ou d'un demi-frère qui est dépendant d'elle (ATF, 120, lb, 261).
This is the case when an adult authorized to live in Switzerland has a half-sister or half-brother who is dependent on him or her (ATF, 120, Ib, 261).
demi-sœur (επίσης: sœur consanguine)
volume_up
stepsister {ουσ.}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «demi-sœur» στα αγγλικά

demi ουσιαστικό
demi επίθετο
English
demi- επίθετο
English
demi…
soeur ουσιαστικό
English
sœur ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «demi-sœur» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Frenchc) Le frère ou la sœur, ou le demi-frère ou la demi-sœur, de la personne dont l'adoption est demandée.
(c) Brothers and sisters may not adopt their half-brothers of half-sisters".
FrenchPour les enfants qui étaient âgés de 0 à 13 ans lors du cycle 1996-1997 de l'ELNEJ, près d'un sur cinq avait au moins un demi-frère ou demi-sœur ou un beau-frère ou belle-sœur.
For children aged 0-13 years as of the 1996-97 NLSCY cycle, nearly one in five had at least one stepsibling or half sibling.
FrenchLes données de l'ELNEJ[19] montrent que près d'un enfant sur cinq (âgé de 0 à 13 ans en 1996-1997) avait au moins un beau-frère, belle-sœur, ou un demi-frère, demi-sœur.
Information from the NLSCY [19] indicates that almost one in five children (0-13 years of age in 1996-97) had at least one step-sibling or half-sibling.
FrenchIl s'agit là de métamorphoses majeures, comme la fusion de deux familles avec enfants et il y a des métamorphoses plus mineures, comme l'ajout d'un demi-frère ou d'une demi-sœur.
There are major transformations, such as the merger of two families with children and there are more minor transformations, such as the addition of a step-sibling.