αγγλική μετάφραση του όρου «cinquième colonne»

FR

«cinquième colonne» Αγγλικά μετάφραση

FR cinquième colonne
volume_up
{θηλυκό}

1. ιστορία

cinquième colonne
Paragraphe 6.1.3, tableau, remplacer dans la cinquième colonne, à la deuxième ligne, «A» par «NA»:
., the table, correct in the fifth column, second row "A" by "N/A"
En page 13, même rubrique, quatrième résultat/produit, remplacer le contenu de la cinquième colonne par :
On page 9, under Focus area 1, fourth programme result/outcome, the fifth column should read:
., la cinquième colonne du tableau, modifier comme suit (le renvoi au "(par. 4.2.2.6.
., fifth column of the table, amend to read (deleting also the reference to "(paragraph 4.2.2.6.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «cinquième colonne» στα αγγλικά

cinquième ουσιαστικό
English
cinquième επίθετο
English
colonne ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «cinquième colonne» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Frenchb Solde des ressources spéciales du programme reporté du cinquième cycle (colonne 1).
b Balance of SPR resources carried forward from the 5th cycle (column 1).
French4.1.4.1 P200 11) cinquième rubrique du tableau, colonne «Titre du document»
4.1.4.1 P200 (11) 5th entry of the table, column "Title of document"
FrenchErik Hammer Sørensen (membre du Parti): «Des agents de la cinquième colonne sont parmi nous.
Erik Hammer Sørensen (member of the party): “5th columnists are walking around among us.
FrenchErik Hammer Sørensen (membre du Parti): «Des agents de la cinquième colonne sont parmi nous.
Erik Hammer Sørensen (member of the party): “Fifth columnists are walking around among us.
FrenchLa cellule de la rangée Appréciation globale de l'indicateur, cinquième colonne (Catégorie) se lit
Row 4, column 5 (Overall assessment of indicator - Category) should read
French4.1.4.1 P200 11) cinquième rubrique du tableau, colonne «Référence»
FrenchPage 22, deuxième colonne, cinquième paragraphe, troisième ligne
FrenchPage 10, annexe, tableau, cinquième colonne, quatrième rangée
FrenchTableau 1, cinquième colonne, troisième ligne
FrenchLa majorité de la population s'est mise à voir dans les minorités (parfois à juste titre, parfois non) la cinquième colonne du Kremlin.
The majority of the population began to regard the minority (sometimes rightly, sometimes not) as Kremlin fifth columnists.16
FrenchErik Hammer Sørensen (membre du parti, dans des commentaires sur l'immigration dans l'État partie): «Des agents de la cinquième colonne sont parmi nous.
Erik Hammer Sørensen (party member, commenting on immigration to the State party): “There are fifth columnists about.