αγγλική μετάφραση του όρου «apprendre à»

FR

«apprendre à» Αγγλικά μετάφραση

FR apprendre à
volume_up
{ρήμα}

apprendre à (επίσης: informer, renseigner, prévenir, aviser)
Le sénateur Stollery m'a récemment informé qu'un des nouveaux défis qu'il allait relever à la retraite sera d'apprendre à réparer les machines à laver.
Senator Stollery recently informed me that one of the new challenges he will undertake in his retirement will be to learn how to fix washing machines.
apprendre à (επίσης: informer, renseigner, rapporter, signaler)
This House has yet to learn how to handle this report in a manner worthy of it.
World Information Society Report 2007: Beyond WSIS (Geneva, ITU).
a) campagne "Apprendre à connaître l'enfance", mentionnée dans le premier rapport aux paragraphes 22 à 26;
(a) The "Get to know children" campaign, referred to in paragraphs 22-26 of the initial report;
apprendre à (επίσης: informer, renseigner)
Ceux qui cherchent à commencer une nouvelle vie en Europe doivent apprendre à la connaître.
Those who are perhaps seeking to make a new home for themselves in Europe must get acquainted with Europe.
J'ai lu dans un éditorial que «cette visite offre aux Islandais une occasion unique d'apprendre à connaître la société et la culture canadiennes».
One editorial said that the visit ensures "that Icelanders will get a unique opportunity to become acquainted with Canadian society and culture."
Les participants peuvent ainsi se familiariser avec le marché du travail, apprendre à chercher un emploi et se doter des moyens de réussir dans leur future vie professionnelle.
Participants become acquainted with employment resources, acquiring skills for job search and finding the road to success in work.
apprendre à (επίσης: faire part de, tenir au courant)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «apprendre à» στα αγγλικά

apprendre ρήμα
à μετοχή
A ουσιαστικό
English
A
English
A+
English
avoir ουσιαστικό
avoir ρήμα
avoir

Παραδείγματα χρήσης του όρου «apprendre à» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchTu n'as donc pas pu apprendre à utiliser la dynamite dans le ghetto de Varsovie.
So it was not possible for you to learn the use of dynamite in the Warsaw Ghetto.
FrenchNous venons d'apprendre l'assassinat à Belgrade du premier ministre Djindjic.
We have just learnt of the assassination in Belgrade of Prime Minister Djindjic.
FrenchOn peut dire que certains députés de ce Parlement ont beaucoup à apprendre de vous.
We might say that a number of politicians in our Parliament could learn from you.
FrenchLe Club de Paris était prêt à réexaminer ses principes et à apprendre d'autrui.
The Paris Club was ready to revisit its own principles and learn from others.
FrenchJe crois que nous devons apprendre à être à la hauteur de ces attentes légitimes.
I believe that we have to learn to live up to these legitimate expectations.
FrenchLange sera ravi d’apprendre qu’il ressemble à Clark Gable.
   I am sure that Mr Lange will be delighted to know that he looks like Clark Gable.
FrenchPour que les gens soient rassasiés, il faut leur apprendre à cultiver la terre.
We must teach people how to run agriculture so that they have enough to eat.
FrenchIl est grand temps d'apprendre à mieux faire la distinction entre ces deux concepts.
It is high time we learned to distinguish rather more sharply between the two.
FrenchLes sociétés ont beaucoup à apprendre du savoir et de l'expérience des femmes âgées.
Societies have much to gain from the knowledge and life experience of older women.
FrenchN'ayons pas l'arrogance de prétendre que l'Europe n'a rien à apprendre des autres.
We must not be so arrogant as to imply that Europe has nothing to learn from others.
FrenchNous n'avons rien à apprendre de la part de M. Harris ni des députés d'en face.
We have nothing to learn from Mr. Harris or from the hon. members opposite.
FrenchNous avons hâte d'en apprendre davantage à la suite de la décision de la Chine.
We look forward to receiving further information following up on the Chinese decision.
FrenchÀ l'échelle internationale, les États doivent apprendre à mieux gouverner ensemble.
At the international level, States must learn how to govern better together.
FrenchNous devons apprendre à apprécier nos différences au lieu de chercher à les éliminer.
We need to learn to value our differences, rather than seek to eliminate them.
FrenchIl faut aiguiser la conscience et apprendre à écouter attentivement sa voix.
We have to sharpen our conscience and learn to listen to its voice carefully.
FrenchJ'ai été heureuse d'apprendre qu'elle a accompagné le premier ministre en Ouganda.
I was pleased to learn that she accompanied the Prime Minister on his trip to Uganda.
FrenchIl faut apprendre aux enfants à éviter les comportements dangereux sur l'internet.
Children should be taught how to avoid dangerous behaviour on the Internet.
FrenchPlusieurs mentionnent que les enfants doivent apprendre à se faire entendre.
Several participants suggested that children need skills to help them have a voice.
FrenchMon propre pays, les Pays-Bas, a également encore bien des choses à apprendre.
My own country, the Netherlands, has a great deal to learn in this respect.
FrenchJe me réjouis d'apprendre qu'il y a plus de femmes que d'hommes à la Commission.
I welcome the fact that there are more women than men in the Commission.