αγγλική μετάφραση του όρου «actifs intangibles»

FR

«actifs intangibles» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «actifs intangibles».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «actifs intangibles» στα αγγλικά

actifs ουσιαστικό
actif ουσιαστικό
actif επίθετο
intangible επίθετο
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «actifs intangibles» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchMalheureusement, la comptabilité traditionnelle accorde peu de place aux actifs intangibles.
Unfortunately, traditional accountancy methods attach little importance to intangible assets.
FrenchIl est difficile d'attacher une valeur à des actifs intangibles tels que les marques commerciales et les brevets.
It is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
FrenchOn ne peut nier qu'il est difficile de mettre un chiffre sur des actifs intangibles comme des marques et des brevets.
There is no denying that it is hard to put a figure on intangible fixed assets like trademarks and patents.
FrenchDes entreprises ont également divulgué des informations sur des actifs intangibles entièrement amortis qui étaient toujours utilisés.
Some companies also made disclosures on those fully amortized intangible assets that were still in use.

Αλλα λόγια

French
  • actifs intangibles

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό.