αγγλική μετάφραση του όρου «Abla»

FR

«Abla» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Abla».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Abla» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

FrenchConcernant: 'Abla Sa'adat, Iman Abu Farah, Fatma Zayed et Asma Muhammad Suleiman Saba'neh
Concerning: 'Abla Sa'adat, Iman Abu Farah, Fatma Zayed and Asma Muhammad Suleiman Saba'neh
FrenchYussef Faek Kanaan Conseiller principal Mme Abla Kanaan
FrenchLa source a confirmé que 'Abla Sa'adat a été libérée le 7 mars 2003 en application d'un arrêt visant à réduire la durée de son internement administratif.
The source confirmed that 'Abla Sa'adat was released from detention on 7 March 2003 pursuant to an order reducing the period of her administrative detention.
FrenchSelon les renseignements communiqués au Groupe de travail, 'Abla Sa'adat a été libérée le 7 mars 2003; cette information émane du Gouvernement et a été confirmée par la source.
According to the information submitted to the Working Group, 'Abla Sa'adat was released on 7 March 2003; this information was provided by the Government and confirmed by the source.

Αλλα λόγια

French
  • Abla

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.